Kraftsamling för att möta framtiden

Publicerad: 27 september, 2018 kl 08:17

Tre män som står ute i en park

Mikael Axelsson, Fredrik Zeitelberg och Anders Rönnmark ingår i arbetsgruppen som formar den nya organisationen.

Kunden ska hamna tydligare i fokus. Det är det viktigaste målet med den nya organisation som ska ansvara för samhällsplanering i Motala kommun.

– Vi behöver en kulturell förändring för att möta den föränderliga omvärld som vi lever och verkar i. Det ska vara en väg in och en väg ut för samhällsbyggnadsfrågor, säger Mikael Axelsson, delaktig i projektgruppen som formar den nya organisationen.

Motala kommun har genomgått stora förändringar de senaste decennierna och framför allt de senaste fem åren. Arbetssätt och organisering som fungerade bra för 30 år sedan är inte lämpliga när vi möter framtiden.

Tydligare och mer enhetligt

Dagens arbetssätt medför långa handläggningstider, otydlighet och det är inte alltid som kundens behov hamnar främst. De gamla hjulspåren är djupa, och trots goda försök de senaste åren har vi inte lyckats vända trenden.

Slutsatsen är att det behövs ett tydligare och mer enhetligt sätt att styra och leda arbetet i form av en sammanhållen samhällsutveckling. Därför har politikerna fattat beslut om en ny nämndsorganisation från den 1 januari 2019. Tekniska nämnden ersätts av en teknisk servicenämnd, med ett tydligare drift- och förvaltningsansvar för exempelvis gator, parker och fastigheter. En ny samhällsbyggnadsnämnd, med tillhörande samhällsbyggnadsförvaltning, ersätter plan- och miljönämnden och tar över ansvaret för all fysisk samhällsplanering, förutom markansvar.

– Syftet är att få en mer sammanhållen planering och projekthantering. Vi behöver kraftsamla våra kompetenser och resurser för att säkerställa att vi gör rätt projekt, i rätt tid och till rätt kostnad, säger kommundirektör Peter Ingesson.

Ta hand om kunden

Organisationen är inte ett ändamål i sig, utan ett medel för att få till en kulturförändring.

– Vi måste ta bättre hand om kunden, och på att lotsa rätt. Vi ska presentera vilka spelreglerna är, men sträva efter att hitta en lösning och tipsa om alternativa sätt att lösa kundens behov, säger Mikael Axelsson.

Delaktighet från start

Delaktighet är ett annat ledord. Alla aktörer som ska vara med i och genomföra arbetet i ett samhällsbyggnadsprojekt ska vara delaktiga från start. Genom att tidigt involvera näringsliv, invånare och medarbetare ska Motala kommun bli mer framgångsrika och öppna upp för att få fler engagerade och framsynta samhällsbyggare.

Var är vi om fem år när den nya organisationen och arbetssätten har satt sig?

– Kunder som hör av sig ska känna att deras behov löses smidigt och direkt och man kan följa sitt ärende digitalt, säger Mikael Axelsson.