Kräftfiske i Motalaviken 14 augusti-6 september

Publicerad: 29 juni, 2020 kl 11:21

kräfta

Den 14 augusti till den 6 september erbjuds invånare i Motala kommun gratis kräftfiske. Kräftfisket får ske i delar av Motalaviken på kvällar och nätter.

Kräftfisket gäller på sträckan utmed Vätterpromenaden från Stadsparken till Bispmotala, ett område mellan Tegelvikens småbåtshamn och Råssnäsbadet samt ett område på södra delen av Motalaviken utmed den befintliga cykelbanan.

Kartor över de aktuella områdena kommer att sättas upp.

Fiske får ske mellan fredagen den 14 augusti och söndagen den 6 september 2020, på kvällar och nätter klockan 18.00-9.00.

Kräftburar eller sänkhåvar får användas, maximalt tre redskap per hushåll. Fiske får ske från land eller från båt. Storleken på kräftorna måste vara minst tio centimeter från huvud till stjärt.

För ytterligare information om kräftfisket:

  • Kommunens ombud Flug- och Sportfiskeklubben Rosen: 070-330 78 42
  • Informationskarta finns att hämta vid informationsdisken i kommunhuset.

Mer information om fiske hittar du på länsstyrelsens webb.


Texten Resultatmål 11: Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, mot röd bakgrund, samt en ikon med teatermasker.
Nyheten är kopplad till resultatmål 11 – Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Ett rikt kultur- och fritidsutbud är en viktig aspekt för folkhälsan och bidrar till mer välmående invånare. Vi ska vårda och uppmuntra det viktiga arbete som bedrivs av föreningar runt om i kommunen.