Kontakta myndigheter och informera om ditt förordnande som ställföreträdare

Publicerad: 28 november, 2018 kl 11:30

Glöm inte att det är viktigt att du kontaktar myndigheter (och liknande) och informerar om vem du är när du blivit förordnad som god man eller förvaltare.

Det kan exempelvis röra sig om:

  • Socialtjänsten (exempelvis biståndshandläggare)
  • Sjukhem, sjukhus eller gruppbostad
  • Hemtjänst
  • Försäkringskassan
  • Bank
  • Kronofogdemyndigheten
  • Skattemyndigheten
  • Hyresvärd

Legitimera dig med registerutdraget som vi skickade till dig tillsammans med beslutet om att du är förordnad.