Kompetens- och erfarenhetsutbyten inför nästa fas av Lalandias etablering

Publicerad: 18 maj, 2018 kl 07:03

Illustration över huvudanläggning av ett Lalandia i Motala

Projektledningen tillsammans med den operativa projektgruppen inom samhällsbyggnad genomför en studieresa 21-23 maj för att besöka Lalandias anläggning och Billund kommun.  

– Det är av stor vikt och betydelse att projektdeltagarna varit på plats och fått en konkret bild av hur den operativa verksamheten bedrivs, såväl inom Lalandia som i Billund kommun. Det handlar om att utbyta frågor, kunskap och erfarenheter inför nästa fas vad gäller Lalandias etablering, säger Hanna Hammarlund, mark- och exploateringschef.

Ökad kännedom

Många olika frågor berörs under dessa dagar. Det handlar till exempel om tillstånd, rent praktiska genomföranden, driftsfrågor, viktiga miljö- och hälsoaspekter samt säkerhet med mera.

– Den operativa projektgruppen får bland annat ökad kännedom om hur processen för etableringen i Billund fungerade och hur det kan skilja sig rent praktiskt i Motala, utifrån våra förhållanden, säger Lena Petersson Forsberg, planchef.

Deltagande verksamheter

Den 21-23 maj kommer 22 medarbetare ur projektorganisationens olika verksamheter kopplade till samhällsbyggnad och den fortsatta etableringen att få träffa olika representanter från Lalandia och Billund kommun.

Deltagande verksamheter är: samhällsbyggnad, gata och park, bygglov, vatten och avfall, fritid, miljö och hälsa, lantmäteri, räddningstjänst samt kommunikation.

Ytterligare information kommer publiceras på Facebook under dessa dagar. Följ oss gärna där.