Kompass visar vägen mot egen försörjning

Publicerad: 15 oktober, 2018 kl 09:11

Tre kvinnor som står på ett lager.

Sophia Karlsson, Emma Karlsson och Faduma Adan hjälper second hand-affären Hjärta till hjärta med att sortera och prismärka inkommande varor. Fotograf: Jessica Henulin

Genom kommunens verksamhet Kompass får personer som behöver det mer individuellt utformat stöd att hitta en varaktig försörjning. Just nu är Kompass en del av Visa-projektet med målet att hitta bra metoder för att inkludera långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden.

På Hjärta till hjärtas lager råder febril aktivitet. Lådvis med julsaker ska kontrolleras, sorteras och prismärkas. Deltagarna i kommunens verksamhet Kompass är en viktig resurs.

– Det här är en bra arbetsplats för det finns många olika arbetsuppgifter att prova på. Man kan jobba med det man är intresserad av och det är väldigt varierande. Det känns meningsfullt eftersom det är för välgörenhet, säger handledaren Sophia Karlsson.

Hjärngympa

Emma Karlsson är deltagare i Kompass och tycker att det är trevligt att vara på Hjärta till hjärta.

– Jag är mest på tavelavdelningen, byter ut tavlor när det behövs och och sätter priser. Det blir lite hjärngympa, säger hon, som hoppas på att Kompass ska leda till att hon hittar ett jobb. Förutom att vara på Hjärta till hjärta brukar deltagarna arbeta i skogen, ha yoga och träna på matlagning. Det är bra att jag har något att göra, det blir lättare då att söka jobb än om man bara sitter hemma, säger Emma Karlsson.

Ökad inkludering med Visa

Kompassverksamheten ingår under två år i projektet Visa (Varaktig inkludering i samhälle och arbetsmarknad), som drivs tillsammans med Linköpings kommun. Projektet får pengar från Europeiska socialfonden (ESF) och målet är att hitta bra metoder för hur man på bästa sätt ska hjälpa personer som behöver en ny riktning i livet. Deltar gör även Samordningsförbundet Östergötland och FoU Centrum för vård omsorg och socialt arbete vid Linköpings kommun.

– Syftet är att sprida kunskap och ta tillvara kommunernas olikheter. Vi vill ta reda på vilka metoder som fungerar bra för att vi ska kunna använda dem mer i framtiden, säger Marie Wetter, socialsekreterare.

Ta tillvara erfarenheter

Hon lyfter fram att det är viktigt att planeringen av aktiviteter sker i dialog med deltagarna för att skapa en delaktighet och ta tillvara deras erfarenheter och synpunkter.

– När deltagarna lämnar Visa ska vi ha en plan för vad de ska göra härnäst. Det kan vara ett arbete, praktik, studier eller någon annat, säger Marie Wetter.


Fakta om Visa

Visa är ett metodutvecklingsprojekt för att samla kunskap om hur myndigheter på bästa sätt kan samverka för att deltagarna ska hitta just sin väg mot försörjning.

Projektet drivs i samverkan mellan Motala och Linköpings kommuner, Samordningsförbundet västra Östergötland samt FoU Centrum för vård omsorg och socialt arbete vid Linköpings kommun.

Det finansieras av Europeiska socialfonden, vars ekonomiska stöd medfört att Motala kommun kunnat ha extra personal för projektet.

Totalt ska 50 personer under två år delta i Visa, i mindre grupper om åtta personer. De deltar i ett program på totalt sex månader.