Kommunstyrelsens arbetsutskott besökte Svenska bussglas

Publicerad: 15 januari, 2020 kl 08:09

grupp med människor står framför vit duk

Peter Ingesson, kommundirektör, Erik Backman KS-ledamot, Peter Palmgren, Svenska bussglas, Lena Westerlund, KS-ledamot, Per Markström, VD Svenska bussglas, Hans Tevell, KS-ledamot, Elias Georges, KS-ledamot, samt Jimmy Szigeti, biträdande kommundirektör. Fotograf: Anders Bengtson

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslutade sitt senaste möte med ett studiebesök hos Svenska bussglas AB.

Företaget har sitt huvudkontor och lager i Norrsten söder om Motala, men man finns på fyra andra platser i landet med serviceanläggningar. Företaget  är ledande i sin bransch och servar de största bussaktörerna i landet med reparation och byten av olika bussglas.

Anläggningen i Motala är bara ett år gammal och företaget har ökat sin omsättning kraftigt de senaste åren. Totalt är man 45 anställda och 12 av dem utgår från Motala. Samtidigt ser företaget ett rekryteringsbehov på både kort och lång sikt av olika funktioner och kompetenser.

Marknadschef Peter Palmgren och VD och ägaren Per Markström berättade och visade runt på företaget.


Texten Resultatmål 4: En företagsmiljö i toppklass, mot grön bakgrund, samt en ikon med en industri.
Nyheten är kopplad till resultatmål 4 – En företagsmiljö i toppklass. Det innebär att vi har en välkomnande inställning till nya företag och det finns god markberedskap för nya etableringar. Vi har en effektivitet och transparens i olika ärenden kopplade till företagsklimat.