Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde 11 december

Publicerad: 4 december, 2017 kl 15:38

kommunfullmäktige

Måndagen den 11 december 2017 kl 18:00 sammanträder kommunfullmäktige i Vätternsalen på Motala Convention Centre. Allmänheten är välkommen till mötet och får ställa frågor till politikerna under allmänhetens frågestund.

Ärenden

  1. Allmänhetens frågestund.
  2. Information från Samordningsförbundet
  3. Information från revisionen
  4. Revidering av taxa enligt miljöbalken – taxebilaga 1 och 2
  5. Svar på motion från Felipe Sanhueza (M) om att införa en hemsida med öppen, lättöverskådlig och jämförbar statistik från kommunens drivna och privat drivna verksamheter
  6. Val av ny ledamot i tekniska nämnden och ny ersättare i vatten- och avfallsnämnden
  7. Svar på interpellation från Jan Arvidsson (C) om Godegård

Handlingar i ärendena finns under kontorstid tillgängliga vid Informationsdisken, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala, eller i Sammanträdesportalen.