Kommunens koll på it-hårdvaran gör gott för miljön

Publicerad: 23 december, 2019 kl 13:28

De har koll på våra datamaskiner. Fr v Anne Karlsson, Rebecca Roxvret, Mats Bosson och Kjell Stamfelt. Samtliga arbetar på IT-enheten.

Månadens goda exempel från december

Motala kommun tar hand om sin it-hårdvara, genom hela livscykeln. Vinsterna är en minskad miljöpåverkan och en kostnadseffektiv hantering i det långa loppet.

Kontroll av datorers ålder, antal och driften av datorerna har alltid varit verksamheternas eget ansvar. Fram till våren 2019. Då tog IT-enheten över hela livscykelhanteringen av Motala kommuns datorer. Sedan i våras pågår ett införandeprojekt då fem medarbetare på IT-enheten inventerar behov av drift, antalet datorer, datorernas ålder och mycket mer. Samtidigt pågår ett utbyte av de äldsta datorerna. En fjärdedel av kommunens 2800 personaldatorer byts ut varje år. Elevdatorer och skolelevs-ipads ingår ännu inte i livscykelhanteringen. Om fyra år ska samtliga datorer vara yngre än fyra år. En säker och exakt kännedom om datamaskinparken säkerställer en bättre miljö då vi enklare kan ta tillvara på utrustning och även göra rätt vid inköp. Med andra ord undviker vi att falla ner i ett ”slit och släng”.

– Syftet med att IT-enheten tar hand om hela livscykelhanteringen är att få bättre kontroll över maskinerna och likställa utrustningen på samtliga enheter. Vissa enheter kanske har toppfräscha datorer medan motsatsen gäller hos andra. Dessutom var gamla, långsamma datorer en återkommande synpunkt i åtgärdsplanerna för arbetsmiljö, berättar Anne Karlsson, IT-koordinator, som 2017 fick i uppdrag att ta fram en planering för ett genomförande.

Ett två år långt förberedelsearbete tog vid då omvärldsanalysen bland annat bestod av studiebesök hos kommuner som redan skapat sin egen livscykelhantering och en dialog med kommuner som gick i samma nytänkande banor som Motala kommun.

Anne Karlsson och hennes fyra medarbetare berättar att de under flera år upplevt en frustration över att inte ha full rådighet över datorernas ålder och skick. Ansvarig chef har inte alltid haft koll på enhetens samlade IT-hårdvara och då inte heller exempelvis registrerat i inventariesystemet Nilex ett användarskifte för en dator.

– Så här i inledningsskedet är vi tacksamma för hjälp med att inventera datorerna ute i verksamheterna. Framöver hoppas vi att med medarbetarnas hjälp kunna ha bättre koll på vår datorpark.  En effektivare hantering sparar både tid och pengar. Det här möjliggör ju också för cheferna att regelbundet se över om den som ska få en ny dator har behov av en stationär eller bärbar dator, säger Rebecka Roxvret, IT-administratör.

Planer och tankar på utveckling av livscykelhanteringen finns. På tur står i så fall ett liknande arbete för skrivare, mobiltelefoner, projektorer, skolelevsmaterial och aktiva tavlor.

– Ja, det finns många tankar på att utveckla för fler produkter. Det finns även funderingar på att i framtiden lägga över det här arbetet på en extern leverantör. Det är ett tidskrävande och administrativt arbete. Då frigör vi resurser för renodlade IT-strategiska frågor, resonerar Anne Karlsson.


Månadens goda exempel är till för att sprida idéer som har bidragit med smarta lösningar inom Motala kommuns verksamhet. Det kan till exempel handla om effektivare arbetssätt, nya samarbeten och utvecklade tjänster med stöd av ny teknik. Dela med dig av genomförda idéer! De kan komma till användning och inspirera fler.