Kommunen utreder storskalig lösning för bredband på landsbygden

Publicerad: 26 mars, 2019 kl 14:07

Ung kvinna som sitter utomhus med dator.

Motala kommun får mycket frågor kring bredbandsföretaget IP-Only som tidigare haft ett samverkansavtal med kommunen om utbyggnad av bredband på landsbygden.

– Vi vill förtydliga att vi inte längre har något avtal med IP-Only. Vi har uppmanat företaget att annullera alla avtal som de tecknat med kunder i Motala kommun, säger Per-Anders Jansson, IT-chef i kommunen.

Motala kommun tecknade 2017 ett samverkansavtal med IP-Only om att samverka kring utbyggnad av bredband. Syftet var att underlätta för företaget att etablera ett fibernät i glesbygd.

Avtalet uppsagt

Runt 1 800 hushåll har tecknat avtal med IP-Only om installation av fiber i fastigheten. Avtalen är bindande i två år och under den perioden kan inte kunderna dra sig ur utan att få betala en extra avgift. Hösten 2018 hade IP-Only fortfarande inte kommit i gång med byggnationen eftersom inte tillräckligt hög andel av hushållen valt att teckna avtal. Kommunen hade även fått ta emot en stor mängd klagomål på företagets agerande, och kommunstyrelsen beslutade därför i oktober att säga upp avtalet med IP-Only.

– Förtroendet var förbrukat helt enkelt. Kommunstyrelsen beslutade också att vi skulle uppmana IP-Only att annullera alla de avtal man tecknat med kunderna för att de skulle ha möjlighet att välja andra erbjudanden i stället, säger Per-Anders Jansson.

Andra lösningar

Han förtydligar att Motala kommun inte har några särskilda förpliktelser gentemot IP-Only och att kommunen nu jobbar med andra spår för att få till en storskalig bredbandslösning i glesbygd. IP-Only har fortfarande möjlighet att bygga fibernät i kommunen om de finner det kommersiellt genomförbart, men kommunen har ingen aktiv roll i ett sådant projekt.

– Just nu utreder vi en heltäckande lösning för hela landsbygden för att alla kommuninvånare ska få tillgång till snabbt bredband, helst via fiber. Vi för dialog med ett par företag i syfte att täcka hela kommunen, inte bara där det är lönsamt ur marknadsmässiga aspekter, säger Per-Anders Jansson.

I utredningen ingår bland annat att titta på möjligheten att använda befintlig infrastruktur, men också eventuellt alternativ teknik, som radiolänk till otillgängliga områden.