Kommunen i positiv dialog med föreningslivet

Publicerad: 7 december, 2017 kl 15:41

två barn som spelar fotboll

Föreningarna i Motala betonar att det är viktigt att satsa på bredd- och ungdomsidrott.

Med anledning av kommunens beslut att köpa Piraternas byggnader har flera föreningar upplevt en otydlighet i kommunens stöd till idrotten. Man saknar genomtänkta riktlinjer för hur kommunen vill satsa, trots att alla är överens om att en bra idrottsverksamhet är nödvändig för de som bor och verkar i kommunen.

Några föreningar har därför tagit initiativ till ett möte med kommunen. Ett möte som Östergötlands Idrottsförbund ombads att organisera. Av den anledningen träffades representanter för kommunen och ett tiotal föreningar på måndagskvällen. Efter att föreningarna framfört sina synpunkter förklarade Camilla Egberth bakgrunden till beslutet att köpa Piraternas anläggning. Hon betonade att byggnaderna köps av föreningen Piraterna och inte av något bolag, som några velat göra gällande.

Idrottspolitiskt program

Den efterföljande diskussionen fördes i en positiv och lösningsfokuserad anda där föreningarna erbjöd sig att medverka till att ett tydligt regelverk tas fram när det bland annat gäller riktlinjer för extraordinärt stöd till föreningarna. Från föreningshåll betonades också vikten av att bredd- och ungdomsidrotten prioriteras. Enligt de senaste forskningsrapporterna pekar mycket på att de barn som föds i dag kommer att leva fem år kortare tid än sina föräldrar. Detta beroende på att inaktiviteten ökar. Att hålla sig fysiskt inaktiv kommer att kosta samhället miljarder kronor i vårdkostnader framöver. För att motverka det kan stödet till fysiska aktiviteter ha en avgörande betydelse.

Mötet enades om att det nyligen beslutade idrottsrådet får till sin första uppgift att se över bland annat riktlinjer för elit- och marknadsföringsbidrag från kommunen. Dessutom ska man titta på hur kommunens stöd till idrotten ska kunna förtydligas i det idrottspolitiska program som är under framtagande.

Ökat samarbete

Henrik Sävmo från Solfjäderstaden var nöjd efter mötet.

– Det kändes som om kommunens företrädare lyssnade på vad vi hade att säga. Även om vi inte fullt ut förstår hur man resonerar i varje enskilt fall så fick vi en förklaring. Att man sedan via idrottsrådet tittar över bland annat framtida bidrag känns bra.

Camilla Egberth var också nöjd med träffen

– Jättebra när föreningarna hör av sig och vill diskutera med oss. Jag förstår att föreningarnas intressen ibland står mot varandra och att man har synpunkter på olika former av beslut har jag respekt för. Men att då få möjlighet att träffas för att diskutera och att föreningarna erbjuder sig att medverka till en större tydlighet inför framtiden känns riktigt bra.

Östergötlands Idrottsförbund fick föreningarnas uppdrag att organisera träffen och Kjell Augustsson på ÖIF fungerade lite som moderator.

– Det var bra diskussioner i en positiv anda och det uppdrag som gavs till det nya idrottsrådet kan bli en bra start på ett utökat samarbete. Dels internt inom idrotten, men också mellan idrotten och kommunen, konstaterar Kjell Augustsson