Kommunen polisanmäler problematik i Varamobaden

Publicerad: 29 juni, 2020 kl 13:33

Under måndagen gjorde kommunen en polisanmälan om problemen med vattenskotrar inom badområdet i Varamobaden. I polisanmälan ingår även anmälan om nedskräpning och eldning på otillåtet sätt i området.

Kommunen får många rapporter om vattenskotrar som körs ovarsamt runt badgäster i Varamobaden. Både badgäster och kommunen har observerat problemen och känner en stor oro för de risker som vårdslös körning på icke tillåtna platser innebär.

Regler för vattenskoter

Enligt Länsstyrelsen får vattenskoter endast köras i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen. Varamobaden är inte ett sådant tillåtet område.

Det är i dagsläget oklart om våra svenska regler stämmer med EU:s lagstiftning och krav på fri rörlighet för varor och tjänster. Frågan om de svenska reglerna har varit uppe i EU-domstolen. I väntan på klara besked bedriver svenska myndigheter inte någon tillsyn enligt vattenskoterförordningen. Däremot bedrivs tillsyn enligt Sjölagen och andra tillämpliga lagar och förordningar. Det innebär att Polisen och kustbevakningen kan utöva tillsyn över reglerna i sjötrafiklagstiftningen. Detta följer bland annat av 20 kap 3§ sjölagen.

Kommunen har sedan tidigare en dialog med Polisen om problematiken men har inte själva någon rätt till eller uppdrag att utöva någon tillsyn. Med anledning av att problematiken ökat gjordes idag en polisanmälan.

– Jag känner en stor oro för att en allvarlig olycka ska hända. Många barn leker och simmar både ovan och under vattenytan och det är omöjligt för den som kör vattenskoter i området att se badande barn och vuxna, säger biträdande kommundirektör Jimmy Szigeti.

– Kommunen har själva ingen laglig rätt att ingripa. Därför gör vi nu en polisanmälan för att visa att vi tar detta på största allvar, säger Jimmy Szigeti.

Nedskräpning och eldning

Det är angeläget att få bukt med nedskräpningen och kommunen arbetar därför mycket aktivt med denna fråga hela tiden. Trots alla insatser som kommunen gör för att hålla stranden ren och underlätta för badgästerna är egenansvaret stort.

Kommunen är beroende av att vi samverkar med varandra och tar ansvar. Tillsammans kan vi hålla kommunen ren och fin.

  • Ta med dig ditt skräp från stranden – släng dem i närmaste soptunna eller ta med dig allt hem igen.
  • Är soptunnan för tillfället full – titta vid nästa sopstation.
  • Ställ inte skräpet bredvid tunnan. Fåglar älskar dina matrester och följer dessvärre inga regler för att inte skräpa ner – det måste vi människor istället göra.

När det gäller eldning gäller Länsstyrelsens råd och rekommendationer och även här har den enskilde ett stort ansvar. I lägen där Länsstyrelsens råd skärps och eventuella grill- och eldningsförbud införs kommunicerar och informerar vi till allmänhet och besökare.