Kommunen inför åtgärder till föreningslivet

Publicerad: 9 april, 2020 kl 11:18

Många av våra kulturaktörer och idrottsföreningar drabbas hårt till följd av Covid-19. Motala kommun inför ett antal åtgärder till de kultur- och fritidsföreningar som är aktiva inom kommunen.

Det kommunala aktivitetsbidraget bibehålls under året, i minst samma omfattning som föregående år under samma period. Det gäller även för de aktiviteter som har ställts in.

Kultur- och fritidskontoret bevakar hur det statliga akutstödet ska fördelas och hänvisar också till respektive specialförbunds eventuella möjligheter till stöd.

Många föreningar tvingas skjuta fram sina årsmöten. Motala kommun har en förståelse för att man därför inte kan lämna in de handlingar som förväntas i tid.

Ytterligare åtgärder som ska underlätta för föreningslivet är:

  • Avbokningsvillkoren justeras och föreningarna har kostnadsfri avbokning av de kommunala lokalerna.
  • Kommunen kan bevilja upp till fyra månaders anstånd för fakturabetalning. Det gäller för föreningar och företag och i de fall ”kunden” hör av sig och begär anstånd. I första läget är det fram till 31 augusti som anstånd kan beviljas. Det gäller för alla typer av kundfakturor och även för hyresavgifter.