Kommunen fortsätter att sopsalta cykelvägar

Publicerad: 14 juni, 2018 kl 13:23

Cyklar står i snön vid cykelställ vid Carlsunds utbildningscenter omgivet av snö.

Även i fortsättningen kommer det gå bra att cykla på vintern i Motala. #gröntummeupp för att slippa ta bilen fast det ser ut såhär!

Motala kommun kommer även kommande vintrar att fortsätta med sopsaltning av prioriterade gång- och cykelvägar.

– Vi har fått oerhört positiv respons från Motalaborna, och det är tydligt att detta har underlättat för många att cykla även på vintern, säger Agneta Niklasson, tekniska nämndens ordförande.

Sopsaltning innebär att gång- och cykelbanor har sopats rena från snö, och sedan sprids en saltlake över vägen för att förhindra att det fryser på. Resultatet blir ett väglag som i princip är jämförbart med sommarväglag, även på vintern. Metoden har testats under två vintersäsonger med mycket gott resultat.

– Förutom att Motalaborna kunnat cykla även på vintern, så har det underlättat för gående. Då tänker jag bland annat på äldre som har kunnat gå ut utan att vara rädda för halka, säger Agneta Niklasson.

Prövats i olika väder

Under de två vintrar som har passerat har metoden kunnat provas i olika väder. Personalen på driftenheten har dragit lärdom och kunnat anpassa metoden efterhand. Den senaste vintern bjöd på några rikliga snöfall, och då har sopsaltningen inte riktigt räckt till. Man har fått börja med att ploga av cykelbanorna, för att sedan kunna gå på med sopsaltningen.

Tekniska nämnden har nu beslutat att fortsätta med metoden. Under kommande vinter blir stråken desamma som tidigare. När en ny upphandling av snöröjning ska göras inför säsongen 2020-2021 ges en möjlighet att eventuellt justera dem och utöka sopsaltningen.

– Det kommer många önskemål om att sopsalta fler stråk, och vi kommer att titta på det. Om vi ska utöka krävs det dock investeringar i nya maskiner, säger Agneta Niklasson.

Nytta för miljön

Hon ser att sopsaltningen har gett en stor samhällsnytta och lyfter fram att det är positivt ur folkhälsosynpunkt att Motalaborna kunnat gå och cykla i hög utsträckning även under vintern. Om man kan låta bilen stå kvar i garaget är det även en nytta för miljön.

– Då vi fått så många positiva reaktioner på sopsaltningen är det väldigt roligt att vi nu kan meddela att det blir en fortsättning, säger Agneta Niklasson.


Läs mer om cykling i Motala.