Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Motala kommun. Du kan också prenumerera på nyheter via RSS-flöde.

Gul grävmaskin arbetar med att lasta grus och sand på lastbilsflak under VA-arbetet på Östermalmsgatan.

Vecka 15 startar VA-arbetet på Östermalmsgatan

Publicerad: 6 april, 2021
Efter vinteruppehåll är det nu åter dags att starta upp VA-arbetet på Östermalmsgatan. Under vecka 15-25 pågår arbetet med ett körfält öppet för trafik. De vatten- och avloppsledningar som ligger...
Bilden visar en djup grop i marken med nya brunnar och avloppsrör. Två personer i arbetskläder och skyddshjälmar arbetar i gropen.

Byte av vatten- och spillvattenledningar i Bispgatan

Publicerad: 29 mars, 2021
Under vecka 16 påbörjar vi ett arbete med att byta vatten- och spillvatten- och dagvattenledningarna som ligger i Bispgatan. Projektet att byta ledningarna är en del i arbetet med att...

Kajrenoveringarna håller tidsplanen

Publicerad: 26 mars, 2021
Kajrenoveringarna i Gamla Motala verkstad går enligt plan. I samband med kanalens öppning den 4 maj kommer området att vara fullt framkomligt för både båtgäster, cyklister och fotgängare. En åtgärd...

Vägarbete på Mariebergsgatan

Publicerad: 9 mars, 2021
Under vecka 15 påbörjas ett arbete med att bygga lämna- och hämtaplats på Mariebergsgatan. Vägarbetet påverkar busstrafik samt lämning och hämtning av skolelever med bil. Arbetet genomförs för att öka säkerheten...
Bilden visar vägarbetsskyltar på en snöig väg.

VA-arbete i Borenshult – Borensvägen stängd för trafik 14 januari

Publicerad: 11 januari, 2021
Kommunen har nu i januari startat ett arbete med att uppgradera VA-anläggningen i Borenshult. Torsdagen 14 januari behöver Borensvägen stängas helt för genomfartstrafik. Nya VA-rör Nya vatten- och avloppsrör ska...
Vägarbetsskyltar placeras ut av två personer i varselkläder.

Tillfällig avstängning av tunneln för gång-, cykel- och mopedväg under Metallvägen

Publicerad: 11 januari, 2021
I cirka 2 dagar, någon gång under perioden 13-31 januari, stängs tunneln som går under Metallvägen och som är en förlängning av gång-, cykel- och mopedväg längs med Lasarettsgatan för...
asfaltering på stadsgata. tre personer i gula arbetskläder syns intill asfaltsmaskin

Östermalmsgatan öppnas upp för trafik i båda körriktningarna

Publicerad: 15 december, 2020
Under slutet av vecka 51 tas avspärrningarna bort och Östermalmsgatans trafikflöde kommer att fungera i båda körriktningarna igen. Arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar i Östermalmsgatan tar nu en...
Asfaltering av väg på sommaren. Man i arbetskläder jämnar till asfalten.

Asfaltering av Varamovägen 23 september

Publicerad: 15 september, 2020
Flera av kommunens vägar får under hösten ny, fin asfaltsbeläggning. Nu är det Varamovägens tur. Under de arbeten som pågår påverkas trafiken i olika utsträckning. Just nu hyvlas och justeras...

Arbetet med att byta slitna övergångsställen på Drottninggatan fortsätter

Publicerad: 28 april, 2020
Arbetet med att byta övergångsställena på Drottninggatan kräver mer tid och andra verktyg. Arbetet som görs är ett garantiärende. Det betyder att leverantören byter ut övergångsställena då de inte fullt...