Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Motala kommun. Du kan också prenumerera på nyheter via RSS-flöde.

Flygbild över område i Varamon där idrottscenter planeras.

Detaljplanen för idrottscenter till kommunfullmäktige

Publicerad: 7 mars, 2023
Vid sammanträdet 13 mars är det dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om detaljplanen för Varamon 1:68 med flera. Ishallarna är den delen av idrottscenter som är politiskt prioriterade. För...
Kartbild över centrala Motala. Röd markering för fastigheten Bonden 3.

Samråd för fastigheten Bonden 3 i Gamla stan

Publicerad: 6 mars, 2023
Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Bonden 3 i Gamla stan. Samråd pågår 6 mars – 3 april. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt...
fält med gult gräs och stora byggnader i bakgrunden

Idrottscenter – beslut om granskning av detaljplan

Publicerad: 11 november, 2022
Arbetet med förutsättningarna för ett idrottscenter vid riksväg 50 pågår för fullt. I november föreslås samhällsbyggnadsnämnden ta beslut om granskning. Ishallarna är den delen av idrottscenter som initialt är politiskt...
Flygbild över Folkets parkområdet.

Detaljplaner för Folkets park ute på samråd

Publicerad: 11 oktober, 2022
3-31 oktober är detaljplanerna för Folkets park ute för samråd. Planförslaget har delats upp i två planer; en ändring av den befintliga detaljplanen i norr (ÄDP) och en ny detaljplan...
Flygbild över Varamobaden.

Samråd för detaljplaner för Folkets park

Publicerad: 16 september, 2022
Mark- och miljödomstolen meddelade den 18 november 2021 att de upphävde kommunfullmäktiges beslut för detaljplanen för Folkets park. Kommunen har arbetat fram en ny detaljplan för södra delen av området...
alt test

Beslut om fortsatt arbete för nya ishallar

Publicerad: 27 oktober, 2021
Den 27 oktober 2021 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förstudie och därmed fortsatt arbete för nya ishallar. Hela kommunstyrelsen står bakom detta beslut.  Samlat idrottsområde bidrar till stadsutveckling Isstadion föreslås flyttas...
Bilden visar Lokverkstan och 70-tonsgården med Göta kanal i förgrunden.

Kommunfullmäktiges beslut om vidareutveckling av Gamla Motala Verkstad

Publicerad: 11 oktober, 2021
Vid sammanträdet idag, 11 oktober, tog kommunfullmäktige beslut om genomförandeavtal och överlåtelseavtal för den fortsatta utvecklingen av Gamla Motala Verkstad. Samtliga partier yrkade bifall till beslutet. Motala kommun har sedan många...
Flygbild över området Gamla Motala verkstad

Beslut om vidareutveckling av Gamla Motala Verkstad

Publicerad: 23 september, 2021
Kommunen och Serneke har under flera år haft dialog om Motalas stadsutveckling. Kommunstyrelsen ska nu ta beslut om ett förslag till genomförandeavtal och överlåtelseavtal för den fortsatta utvecklingen av Gamla...
alt test

Flytt av isstadion bidrar till stadsutveckling

Publicerad: 14 september, 2021
Kommunen arbetar med förutsättningarna för att bygga ett idrottscenter i Varamobaden vid riksväg 50 och nu föreslås en flytt av isstadion. Detta stärker stadsutvecklingen genom att frigöra attraktiva ytor i...
Bilden visar interiören i en simhall. En vattenspegel av en simbassäng utan badande människor i. I bagrunden är en väggyta med stora fönster.

Beslut om programhandling för Motalas nya simhall

Publicerad: 2 juni, 2021
Arbetet med Motalas nya simhall har nått en ny, viktig och spännande punkt – färdiga programhandlingar. Nu är den övergripande utformningen av simhallen klar och arbetet med tekniska detaljer kan...
Ordförandeklubba.

Besked om avslag från Kammarrätten och Mark- och miljödomstolen

Publicerad: 21 maj, 2021
Idag meddelar Kammarrätten och Mark- och miljödomstolen beslut i två av de överklagade målen i Lalandiaprojektet. För att möjliggöra etableringen av Lalandia krävs att fem nya detaljplaner upprättas, antas och...
En leende ung flicka i färgglada kläder åker skridskor i en ishall.

Behovsanalysen för ishallar beslutad

Publicerad: 18 mars, 2021
18 mars beslutade bildningsnämnden att godkänna den behovsanalys som tagits fram för ett idrottscenter vid riksväg 50. I och med detta beslut fortsätter nu arbetet och en förstudie ska nu...