Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Motala kommun. Du kan också prenumerera på nyheter via RSS-flöde.

En leende ung flicka klädd i konståkningskläder står i en ishall med skridskor hängande över axeln..

Arbetet med idrottscenter fortsätter

Publicerad: 25 januari, 2021
Arbetet med att ta fram förutsättningar för ett idrottscenter är i full gång. Ishallar är prioriterade och ett effektivt arbetssätt är viktigt för att klara tidsplanen. Motala kommun har under...
Flygbild över Motala med Motalabron o bakkant. Knä på två sittande ungdomar som tittar på en läsplatta med flygbild över Motala.

Samråd för ny översiktsplan genomfört

Publicerad: 20 januari, 2021
Fram till den 31 december 2020 var kommunens nya översiktsplan, ÖP 2040, ute på samråd. Nu pågår arbetet med att sammanställa och bemöta alla synpunkter som kommit in. Kommunen tar...
Bilden visar en del av Lokverkstan med en byggnadsställning utanpå fasaden.

Länsstyrelsens ansvarsutredning för området Gamla Motala Verkstad ger underlag för fortsatt arbete

Publicerad: 12 januari, 2021
Motala kommun driver sedan 2019 ett arbete för att utveckla området Gamla Motala Verkstad (GMV) bland annat med inriktning att området ska kunna innehålla bostäder. Bostäder inom GMV kräver både...
i förgrunden syns gula byggnader och bakom gröna träd, två radiomaster och himmel

Besöksstopp på äldreboende tas bort med fortsatt vädjan om stor försiktighet

Publicerad: 23 december, 2020
Det besöksstopp som infördes på Strömsborgs äldreboenden i november tas nu bort. Socialförvaltningen vill dock fortsatt uppmana till mycket stor restriktivitet och försiktighet när det gäller besök inom äldreomsorgen. –...
skylt med texten högsta domstolen

Klagande beviljas inte prövning i Högsta domstolen

Publicerad: 15 december, 2020
Frågan om vem som har rätt att överklaga beslut rörande Lalandias etablering är nu avgjord. Idag kom beskedet att de klagande inte beviljas prövning i Högsta domstolen. I början på...
Bilden visar 70-tonsgården i området Gamla Motala verkstad och traversen som uppförd på 1950-talet. Den ger en bild av den tunga godsförsörjningen till verkstaden.

Kulturmiljöutredning – viktigt verktyg för utvecklingen av Gamla Motala verkstad

Publicerad: 21 oktober, 2020
Kommunen har nu fått ta del av resultatet av den kulturmiljöutredning som gjorts av området Gamla Motala verkstad. Utredningen kommer att fungera som ett verktyg för det fortsatta arbetet med...
Bilden visar Gamla Motala Verkstad från ovan en solig höstdag.

Detaljplaneprogram för området Gamla Motala Verkstad tas fram

Publicerad: 21 oktober, 2020
Kommunstyrelsen beslutade idag att ett detaljplaneprogram för området Gamla Motala Verkstad ska tas fram. Detta är ett led i arbetet med att utreda möjligheterna till bostäder i området. Ett detaljplaneprogram...
Kartbild som visar området vid Varamobaden och riksväg 50. Området är aktuellt i förstudien för idrottscenter.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om fortsatt arbetet med idrottscenter

Publicerad: 20 oktober, 2020
Idag beslutade kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med ett idrottscenter. Beslutet innebär att en förstudie ska genomföras, att ett planprogram ska påbörjas samt att en ny detaljplan ska tas fram. Förstudien...
fält med gult gräs och stora byggnader i bakgrunden

Kommunstyrelsen tar ställning till fortsatt arbetet med idrottscenter

Publicerad: 16 oktober, 2020
Motala kommun har under en tid utrett förutsättningarna för ett idrottscenter vid riksväg 50. På sammanträdet 20 oktober är det dags för kommunstyrelsen att ta beslut om förstudie och planuppdrag....
Bilden visar husbilar på en campingplats vid stranden. En hund, en midsommarstång och människor som sitter vid ett bord ute en sommardag.

Utredning av campinganläggning och ställplatser tar ny fart

Publicerad: 2 oktober, 2020
Under 2017 tog Motala kommun hjälp med att ta fram en rapport som skulle visa på kommersiellt intressanta lägen för campinganläggning och ställplatser i Motala kommun. Efter några års väntan...
Skiss som visar hur huset i centrum kan se ut. Torget i förgrunden.

Ny detaljplan upprättas för Gallerians fastighet, Plåtslagaren 7

Publicerad: 15 april, 2020
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15/4 att medverka till en ny detaljplan för Plåtslagaren 7. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av bostäder på Gallerians tak om cirka 3-6...
Ordförandeklubba.

Klagande beviljas prövningstillstånd i Svea hovrätt

Publicerad: 15 oktober, 2019
Idag, 15 oktober, kom beskedet att två av de klagande parterna av de aktuella detaljplanerna för Lalandias etablering beviljas prövningstillstånd i Svea Hovrätt. Beskedet gäller samtliga fem överklagade detaljplaner. 5...