Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Motala kommun. Du kan också prenumerera på nyheter via RSS-flöde.

Flygbild över del av Varamon.

Beslut om granskning av detaljplan för Badgästen i Varamon

Publicerad: 16 mars, 2023
Vid sammanträdet i mars föreslås samhällsbyggnadsnämnden ta beslut om granskning av detaljplanen Badgästen i Varamon. I juni 2022 gav Mark- och miljödomstolen besked om att de upphävde kommunfullmäktiges beslut för...
Hand som håller en mobiltelefon. I telefonen är webbplatsen Motala växer öppen. I bakgrunden syns en flygbild över Motala.

Välkommen till webbsidan Motala växer!

Publicerad: 16 mars, 2023
Nu lanserar vi sidan Motala växer! Här du kan få information om allt från visionära projekt till sådant som pågår just nu. I Motala kommun pågår många utvecklingsprojekt, både i...
Flygbild över område i Varamon där idrottscenter planeras.

Detaljplanen för idrottscenter antagen

Publicerad: 14 mars, 2023
Vid sammanträdet 13 mars antog kommunfullmäktige detaljplanen för Varamon 1:68 med flera. Planförslaget som nu antagits av kommunfullmäktige möjliggör ett idrottsområde vid riksväg 50. Ishallar är sedan tidigare prioriterade och...
Flygbild över område i Varamon där idrottscenter planeras.

Detaljplanen för idrottscenter till kommunfullmäktige

Publicerad: 7 mars, 2023
Vid sammanträdet 13 mars är det dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om detaljplanen för Varamon 1:68 med flera. Ishallarna är den delen av idrottscenter som är politiskt prioriterade. För...
Kartbild över centrala Motala. Röd markering för fastigheten Bonden 3.

Samråd för fastigheten Bonden 3 i Gamla stan

Publicerad: 6 mars, 2023
Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Bonden 3 i Gamla stan. Samråd pågår 6 mars – 3 april. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt...
Flygbild över område i Varamon där idrottscenter planeras.

Detaljplanen för idrottscenter beslutad

Publicerad: 23 februari, 2023
Samhällsbyggnadsnämnden tog igår, 22 februari, beslut om att godkänna detaljplanen för Varamon 1:68 med flera. Ishallarna är den delen av idrottscenter som är politiskt prioriterade. För att möjliggöra byggnationen behöver...
Flygbild över Brunnsområdet i Medevi.

Positivt planbesked för Medevi Brunn

Publicerad: 23 februari, 2023
Samhällsbyggnadsnämnden tog igår, 22 februari, beslut om att ge Medevi Brunn AB positivt planbesked för utveckla området väster om Medevi Brunn byggnadsminne. Planansökan som nu får positivt besked gäller exploatering...
Flygbild över område i Varamon där idrottscenter planeras.

Beslut om detaljplan för idrottscenter

Publicerad: 17 februari, 2023
Nu är det dags för samhällsbyggnadsnämnden att ta beslut om detaljplanen för Varamon 1:68 med flera, det område vid riksväg 50 där byggnation av nya ishallar planeras. Ishallarna är den...
Flygbild över Brunnsområdet i Medevi.

Ansökan om planbesked för Medevi Brunn

Publicerad: 17 februari, 2023
Medevi Brunn AB har skickat in en ansökan om planbesked för att utveckla området väster om Medevi Brunn byggnadsminne. Planansökan gäller exploatering av mark inom Odenberg 1:1 och Medevi Brunn...
Fjällskivlingen 1 Varamon

Samråd för ändring av detaljplan för Fjällskivlingen 1 i Varamon

Publicerad: 8 februari, 2023
Kommunen arbetar med att ändra detaljplanen för området Fjällskivlingen 1 i Varamon. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås nu ta beslut om samråd. 18 november 2021 gav Mark- och miljödomstolen besked om att de...
fält med gult gräs och stora byggnader i bakgrunden

Idrottscenter – beslut om granskning av detaljplan

Publicerad: 11 november, 2022
Arbetet med förutsättningarna för ett idrottscenter vid riksväg 50 pågår för fullt. I november föreslås samhällsbyggnadsnämnden ta beslut om granskning. Ishallarna är den delen av idrottscenter som initialt är politiskt...
Flygbild över Folkets parkområdet.

Detaljplaner för Folkets park ute på samråd

Publicerad: 11 oktober, 2022
3-31 oktober är detaljplanerna för Folkets park ute för samråd. Planförslaget har delats upp i två planer; en ändring av den befintliga detaljplanen i norr (ÄDP) och en ny detaljplan...