Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Motala kommun. Du kan också prenumerera på nyheter via RSS-flöde.

Cisterner vid Södra stranden i Motala. Foto.

Ansökan om planbesked för Stenavadet 4, Södra stranden

Publicerad: 15 september, 2023
Hyddmarken Bostad AB  har skickat in en ansökan om planbesked för att utveckla fastigheten Stenavadet 4, Södra stranden. Hyddmarken Bostad AB vill undersöka möjligheten till att kunna använda platsen, som...
Flygbild över Norra Bråstorp med animerade skisser som visar att byggnation planeras på platsen. Foto.

Granskning av detaljplan för Norra Bråstorp etapp 3

Publicerad: 26 juni, 2023
Motala växer och mellan 26 juni och 11 september är det dags för granskning av den nya detaljplanen för Norra Bråstorp etapp 3. Planområdet ligger i Bråstorp och består av...
Flygbild över området Bråta hagar i Borensberg. I horisonten syns Boren. Foto.

40 tomter byggklara i Bråta hagar till sommaren

Publicerad: 4 maj, 2023
Vitsipporna kantar Borensbergs nya bostadsområde Bråta hagar och arbetet med att förbereda för bostäder pågår för fullt. Till sommaren är cirka 40 tomter byggklara. — Arbetet flyter på bra och...
Bilden visar en del av Östermalmsgatan med en animerad skiss av gestaltningsarbetet. Foto.

Ny gestaltning av Östermalmsgatan

Publicerad: 4 maj, 2023
Östermalmsgatan ska få en ny utformning och bli en mer välkomnande infart och stadsmässig gata. Arbetet påbörjas efter sommaren men redan nu kan du ta en titt på hur resultatet...
fält med gult gräs och stora byggnader i bakgrunden

Idrottscenter – beslut om granskning av detaljplan

Publicerad: 11 november, 2022
Arbetet med förutsättningarna för ett idrottscenter vid riksväg 50 pågår för fullt. I november föreslås samhällsbyggnadsnämnden ta beslut om granskning. Ishallarna är den delen av idrottscenter som initialt är politiskt...
alt test

Beslut om fortsatt arbete för nya ishallar

Publicerad: 27 oktober, 2021
Den 27 oktober 2021 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förstudie och därmed fortsatt arbete för nya ishallar. Hela kommunstyrelsen står bakom detta beslut.  Samlat idrottsområde bidrar till stadsutveckling Isstadion föreslås flyttas...
Bilden visar Lokverkstan och 70-tonsgården med Göta kanal i förgrunden.

Kommunfullmäktiges beslut om vidareutveckling av Gamla Motala Verkstad

Publicerad: 11 oktober, 2021
Vid sammanträdet idag, 11 oktober, tog kommunfullmäktige beslut om genomförandeavtal och överlåtelseavtal för den fortsatta utvecklingen av Gamla Motala Verkstad. Samtliga partier yrkade bifall till beslutet. Motala kommun har sedan många...
Flygbild över området Gamla Motala verkstad

Beslut om vidareutveckling av Gamla Motala Verkstad

Publicerad: 23 september, 2021
Kommunen och Serneke har under flera år haft dialog om Motalas stadsutveckling. Kommunstyrelsen ska nu ta beslut om ett förslag till genomförandeavtal och överlåtelseavtal för den fortsatta utvecklingen av Gamla...
alt test

Flytt av isstadion bidrar till stadsutveckling

Publicerad: 14 september, 2021
Kommunen arbetar med förutsättningarna för att bygga ett idrottscenter i Varamobaden vid riksväg 50 och nu föreslås en flytt av isstadion. Detta stärker stadsutvecklingen genom att frigöra attraktiva ytor i...
Bilden visar interiören i en simhall. En vattenspegel av en simbassäng utan badande människor i. I bagrunden är en väggyta med stora fönster.

Beslut om programhandling för Motalas nya simhall

Publicerad: 2 juni, 2021
Arbetet med Motalas nya simhall har nått en ny, viktig och spännande punkt – färdiga programhandlingar. Nu är den övergripande utformningen av simhallen klar och arbetet med tekniska detaljer kan...
Ordförandeklubba.

Besked om avslag från Kammarrätten och Mark- och miljödomstolen

Publicerad: 21 maj, 2021
Idag meddelar Kammarrätten och Mark- och miljödomstolen beslut i två av de överklagade målen i Lalandiaprojektet. För att möjliggöra etableringen av Lalandia krävs att fem nya detaljplaner upprättas, antas och...
En leende ung flicka i färgglada kläder åker skridskor i en ishall.

Behovsanalysen för ishallar beslutad

Publicerad: 18 mars, 2021
18 mars beslutade bildningsnämnden att godkänna den behovsanalys som tagits fram för ett idrottscenter vid riksväg 50. I och med detta beslut fortsätter nu arbetet och en förstudie ska nu...