Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Motala kommun. Du kan också prenumerera på nyheter via RSS-flöde.

Flygbild över Folkets park och Motalabadet.

Nu startar arbetet med att riva Folkets park

Publicerad: 2 juli, 2021
Rivningen av Folkets park och Motalabadet påbörjas under vecka 28. Arbetet beräknas vara färdigt 2021-10-30. I juli 2020 vann rivningslovet för Folkets park laga kraft. En upphandling för att genomföra...

Planprogram vidare för godkännande i kommunstyrelsen

Publicerad: 15 juni, 2021
Nu har planprogrammet för Bromma, Kärsby och Djurkälla hanterats och godkänts av samhällsbyggnadsnämnden. Det slutgiltiga beslutet tas av kommunstyrelsen i höst. Planprogrammet för Bromma, Kärsby och Djurkälla bereddes av samhällsbyggnadsnämnden...
fält med gult gräs och stora byggnader i bakgrunden

Idrottscenter – Beslut om samråd för detaljplan

Publicerad: 7 juni, 2021
Vid sammanträdet i juni väntas samhällsbyggnadsnämnden ta beslut om samråd för ny detaljplan över området för idrottscenter vid riksväg 50. Ishallarna är den delen av idrottscenter som initialt är politiskt...
Bilden visar interiören i en simhall. En vattenspegel av en simbassäng utan badande människor i. I bagrunden är en väggyta med stora fönster.

Beslut om programhandling för Motalas nya simhall

Publicerad: 2 juni, 2021
Arbetet med Motalas nya simhall har nått en ny, viktig och spännande punkt – färdiga programhandlingar. Nu är den övergripande utformningen av simhallen klar och arbetet med tekniska detaljer kan...
Ordförandeklubba.

Besked om avslag från Kammarrätten och Mark- och miljödomstolen

Publicerad: 21 maj, 2021
Idag meddelar Kammarrätten och Mark- och miljödomstolen beslut i två av de överklagade målen i Lalandiaprojektet. För att möjliggöra etableringen av Lalandia krävs att fem nya detaljplaner upprättas, antas och...
Bilden visar del av skiss för utomhusmiljön vid tänka ishallar - Projekt idrottscenter

Nya skisser från förstudien för idrottscenter

Publicerad: 21 maj, 2021
Arbetet med förutsättningarna för ett idrottscenter vid riksväg 50 pågår för fullt. Nu presenteras skisser för hur utomhusmiljö, trafikflöde och parkeringar skulle kunna se ut. Ett samlat idrottscenter förväntas ge...
Bilden visar en flygbild över Folkets park och Motalabadet.

CRREX AB vann upphandling för rivning av Folkets park

Publicerad: 10 maj, 2021
Upphandlingen av arbetet med att riva Folkets park är nu avslutad och vinnande entreprenör är CRREX AB.  I juli 2020 vann rivningslovet för Folkets park laga kraft. En upphandling för...
Bilden visar byggritningar som ligger på ett bord. Händer från två personer håller på skisserna och ser ut att korrigera med en penna.

Nu presenteras skisser för nya ishallar

Publicerad: 7 maj, 2021
Motala kommun arbetar intensivt med förutsättningarna för ett idrottscenter vid riksväg 50. Nu presenteras skisser för hur ishallarna kan komma att se ut. Ett samlat idrottscenter förväntas ge möjlighet till...
Flygbild som visar Tegelvikens småbåtshamn från sjösidan.

Avsiktsförklaring för bostäder vid Tegelviken

Publicerad: 19 mars, 2021
Tegelvikens projektbolag AB vill utveckla området där Tegelvikens småbåtshamn idag ligger. Viljan är att bygga bostäder och promenadstråk utmed strandlinjen för allmänheten. Kommunstyrelsen ska nu ta beslut om ett förslag...
En leende ung flicka i färgglada kläder åker skridskor i en ishall.

Behovsanalysen för ishallar beslutad

Publicerad: 18 mars, 2021
Vid torsdagens sammanträden beslutade bildningsnämnden att godkänna den behovsanalys som tagits fram för ett idrottscenter vid riksväg 50. I och med detta beslut fortsätter nu arbetet och en förstudie ska...

Beslut om behovsanalys för idrottscenter

Publicerad: 15 mars, 2021
Motala kommun arbetar intensivt med förutsättningarna för ett idrottscenter vid riksväg 50. Den behovsanalys som sedan tidigare tagits fram för bandy har nu kompletteras med behov för hockey, skridsko, konståkning,...
En leende ung flicka klädd i konståkningskläder står i en ishall med skridskor hängande över axeln..

Arbetet med idrottscenter fortsätter

Publicerad: 25 januari, 2021
Arbetet med att ta fram förutsättningar för ett idrottscenter är i full gång. Ishallar är prioriterade och ett effektivt arbetssätt är viktigt för att klara tidsplanen. Motala kommun har under...