Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Motala kommun. Du kan också prenumerera på nyheter via RSS-flöde.

Bilden visar ett flygfoto över Folkets park. En maskin river och sorterar material från huvudbyggnaden.

Så går rivningen av Folkets park

Publicerad: 13 oktober, 2021
Rivningen av Folkets park och Motalabadet är i full gång. Arbetet beräknades vara klart till sista oktober men kommer nu att pågå en bit in i november. CRREX AB arbetar...
Bilden visar Lokverkstan och 70-tonsgården med Göta kanal i förgrunden.

Kommunfullmäktiges beslut om vidareutveckling av Gamla Motala Verkstad

Publicerad: 11 oktober, 2021
Vid sammanträdet idag, 11 oktober, tog kommunfullmäktige beslut om genomförandeavtal och överlåtelseavtal för den fortsatta utvecklingen av Gamla Motala Verkstad. Samtliga partier yrkade bifall till beslutet. Motala kommun har sedan många...
Kartbild över området för planprogrammet Bromma, Kärsby och Djurkälla.

Kommunstyrelsen godkänner planprogram för Bromma, Kärsby och Djurkälla

Publicerad: 1 oktober, 2021
Nu har kommunstyrelsen godkänt planprogrammet för Bromma, Kärsby och Djurkälla. Det godkända programmet gör det möjligt att utveckla Motala tätort. Planprogrammet för Bromma, Kärsby och Djurkälla godkändes av kommunstyrelsen den...
Flygbild över området Gamla Motala verkstad

Beslut om vidareutveckling av Gamla Motala Verkstad

Publicerad: 23 september, 2021
Kommunen och Serneke har under flera år haft dialog om Motalas stadsutveckling. Kommunstyrelsen ska nu ta beslut om ett förslag till genomförandeavtal och överlåtelseavtal för den fortsatta utvecklingen av Gamla...
Tecknad bild av hur det nya området med ishallar kan utfomras.

Flytt av isstadion bidrar till stadsutveckling

Publicerad: 14 september, 2021
Kommunen arbetar med förutsättningarna för att bygga ett idrottscenter i Varamobaden vid riksväg 50 och nu föreslås en flytt av isstadion. Detta stärker stadsutvecklingen genom att frigöra attraktiva ytor i...
Bilden visar ett barn i en pool. Barnet simmar på mage och har hjälp av en gul flytplatta. Barnet har en blå badmössa och simglasögon på pannan.

Hur går det med arbetet för en ny kommunal simhall?

Publicerad: 26 augusti, 2021
I början av sommaren presenterades programhandlingen för den nya kommunala simhallen. Pontus Kristensson är projektledare och berättar lite om nuläget i arbetet. Vad gör ni i projektgruppen just nu Pontus?...
fält med gult gräs och stora byggnader i bakgrunden

Idrottscenter – Beslut om samråd för detaljplan

Publicerad: 7 juni, 2021
Vid sammanträdet i juni väntas samhällsbyggnadsnämnden ta beslut om samråd för ny detaljplan över området för idrottscenter vid riksväg 50. Ishallarna är den delen av idrottscenter som initialt är politiskt...
Bilden visar interiören i en simhall. En vattenspegel av en simbassäng utan badande människor i. I bagrunden är en väggyta med stora fönster.

Beslut om programhandling för Motalas nya simhall

Publicerad: 2 juni, 2021
Arbetet med Motalas nya simhall har nått en ny, viktig och spännande punkt – färdiga programhandlingar. Nu är den övergripande utformningen av simhallen klar och arbetet med tekniska detaljer kan...
Ordförandeklubba.

Besked om avslag från Kammarrätten och Mark- och miljödomstolen

Publicerad: 21 maj, 2021
Idag meddelar Kammarrätten och Mark- och miljödomstolen beslut i två av de överklagade målen i Lalandiaprojektet. För att möjliggöra etableringen av Lalandia krävs att fem nya detaljplaner upprättas, antas och...
Bilden visar del av skiss för utomhusmiljön vid tänka ishallar - Projekt idrottscenter

Nya skisser från förstudien för idrottscenter

Publicerad: 21 maj, 2021
Arbetet med förutsättningarna för ett idrottscenter vid riksväg 50 pågår för fullt. Nu presenteras skisser för hur utomhusmiljö, trafikflöde och parkeringar skulle kunna se ut. Ett samlat idrottscenter förväntas ge...
Bilden visar byggritningar som ligger på ett bord. Händer från två personer håller på skisserna och ser ut att korrigera med en penna.

Nu presenteras skisser för nya ishallar

Publicerad: 7 maj, 2021
Motala kommun arbetar intensivt med förutsättningarna för ett idrottscenter vid riksväg 50. Nu presenteras skisser för hur ishallarna kan komma att se ut. Ett samlat idrottscenter förväntas ge möjlighet till...
Flygbild som visar Tegelvikens småbåtshamn från sjösidan.

Avsiktsförklaring för bostäder vid Tegelviken

Publicerad: 19 mars, 2021
Tegelvikens projektbolag AB vill utveckla området där Tegelvikens småbåtshamn idag ligger. Viljan är att bygga bostäder och promenadstråk utmed strandlinjen för allmänheten. Kommunstyrelsen ska nu ta beslut om ett förslag...