Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Motala kommun. Du kan också prenumerera på nyheter via RSS-flöde.

skylt med texten högsta domstolen

Klagande beviljas inte prövning i Högsta domstolen

Publicerad: 15 december, 2020
Frågan om vem som har rätt att överklaga beslut rörande Lalandias etablering är nu avgjord. Idag kom beskedet att de klagande inte beviljas prövning i Högsta domstolen. I början på...

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd

Publicerad: 6 augusti, 2020
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd för Mark- och miljödomstolens beslut angående rivningslov för Folkets park, Mariebergsbadet och befintligt bostadshus inom fastigheten Fjällskivlingen 1. För att möjliggöra etableringen av Lalandia...

Motala kommun kan avsluta försäljning av stugor

Publicerad: 8 juli, 2020
Nu kan Motala kommun avsluta försäljningen av de 32 stugorna vid Varamobaden. Detta efter att Mark- och miljööverdomstolen inte gett klagande prövningstillstånd i frågan. Inför Lalandias etablering gavs rivningslov för...
skylt med texten högsta domstolen

Klagande går vidare till Högsta domstolen

Publicerad: 2 juli, 2020
Frågan om vem som har rätt att överklaga beslut rörande Lalandias etablering går vidare. Mark- och miljööverdomstolen avslog samtliga fem överklaganden. Nu har det beslutet i sin tur överklagats till...

Fyra snabba frågor om Lalandiaprojektet och ny kommunal simhall

Publicerad: 30 juni, 2020
Det danska företaget Lalandia A/S vill etablera sig i Varamon och nuvarande Folkets parkområdet. I anslutning till badanläggningen planeras även för en ny kommunal simhall. För att möjliggöra etableringen av...

Mark- och miljödomstolen avslår överklaganden

Publicerad: 15 juni, 2020
Mark- och miljödomstolen avslår överklaganden för fastigheterna Folkets park 3 och Fjällskivlingen 1. För att möjliggöra etableringen av Lalandia krävs att fem nya detaljplaner upprättas, antas och vinner laga kraft....

Mark- och miljööverdomstolen avslår överklaganden

Publicerad: 5 juni, 2020
Nu har Mark- och miljööverdomstolen kommit med sitt beslut om klagorätt av detaljplanerna inför Lalandias etablering. Domstolen avslår samtliga överklaganden. Arbetet med de fem detaljplanerna inför Lalandias etablering i Motala...

Försäljning av Wetterbyn och Grå stugbyn

Publicerad: 20 maj, 2020
Försäljningen av fritidsstugorna vid Varamobaden – Wetterbyn och Grå stugbyn går nu mot sitt slut. I maj tar kommunstyrelsen ställning till inkomna bud och beslutar om nästa steg i försäljningen....

Klagande beviljas prövningstillstånd i Svea hovrätt

Publicerad: 15 oktober, 2019
Idag, 15 oktober, kom beskedet att två av de klagande parterna av de aktuella detaljplanerna för Lalandias etablering beviljas prövningstillstånd i Svea Hovrätt. Beskedet gäller samtliga fem överklagade detaljplaner. 5...

Domstol lämnar besked om överklagande av detaljplaner

Publicerad: 3 juli, 2019
Mark- och miljödomstolen har lämnat besked kring överklagandena av de fem detaljplanerna för Lalandias etablering i Motala. För en av detaljplanerna, Toppmurklan, avvisas samtliga överklaganden. För resterande fyra avslås merparten...

Beslut om förstudie avseende ny simhall

Publicerad: 28 maj, 2019
27 maj godkände Kommunstyrelsen förstudien gällande ny kommunal simhall. Den nya simhallen är tänkt att ligga i Varamon, området Tvättsvampen i anslutning till Lalandia med gemensam entré – en integrerad...

Exploateringskalkyl presenterad för kommunstyrelsen

Publicerad: 19 februari, 2019
Idag presenterades en exploateringskalkyl avseende genomförandet av de fem detaljplanerna i Varamonområdet. Totalt uppgår utgifterna till 77,3 miljoner kronor vilket ger en avvikelse från ursprunglig budget på – 6,3 miljoner...