Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Motala kommun. Du kan också prenumerera på nyheter via RSS-flöde.

Flygbild över del av Varamon.

Beslut om granskning av detaljplan för Badgästen i Varamon

Publicerad: 16 mars, 2023
Vid sammanträdet i mars föreslås samhällsbyggnadsnämnden ta beslut om granskning av detaljplanen Badgästen i Varamon. I juni 2022 gav Mark- och miljödomstolen besked om att de upphävde kommunfullmäktiges beslut för...
Fjällskivlingen 1 Varamon

Samråd för ändring av detaljplan för Fjällskivlingen 1 i Varamon

Publicerad: 8 februari, 2023
Kommunen arbetar med att ändra detaljplanen för området Fjällskivlingen 1 i Varamon. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås nu ta beslut om samråd. 18 november 2021 gav Mark- och miljödomstolen besked om att de...
Flygbild över Folkets parkområdet.

Detaljplaner för Folkets park ute på samråd

Publicerad: 11 oktober, 2022
3-31 oktober är detaljplanerna för Folkets park ute för samråd. Planförslaget har delats upp i två planer; en ändring av den befintliga detaljplanen i norr (ÄDP) och en ny detaljplan...
Flygbild över Varamobaden.

Samråd för detaljplaner för Folkets park

Publicerad: 16 september, 2022
Mark- och miljödomstolen meddelade den 18 november 2021 att de upphävde kommunfullmäktiges beslut för detaljplanen för Folkets park. Kommunen har arbetat fram en ny detaljplan för södra delen av området...
Flygbild över området Tvättsvampen i Varamobaden.

Kommunens yttrande i Lalandiadomar

Publicerad: 21 januari, 2022
Mark- och miljödomstolen meddelade den 18 november 2021 att de upphäver kommunfullmäktiges beslut för detaljplanerna Badgästen, Folkets park och Fjällskivlingen. Kommunen valde att överklaga och har nu skickat in sina...
Bilden visar interiören i en simhall. En vattenspegel av en simbassäng utan badande människor i. I bagrunden är en väggyta med stora fönster.

Beslut om programhandling för Motalas nya simhall

Publicerad: 2 juni, 2021
Arbetet med Motalas nya simhall har nått en ny, viktig och spännande punkt – färdiga programhandlingar. Nu är den övergripande utformningen av simhallen klar och arbetet med tekniska detaljer kan...
Ordförandeklubba.

Besked om avslag från Kammarrätten och Mark- och miljödomstolen

Publicerad: 21 maj, 2021
Idag meddelar Kammarrätten och Mark- och miljödomstolen beslut i två av de överklagade målen i Lalandiaprojektet. För att möjliggöra etableringen av Lalandia krävs att fem nya detaljplaner upprättas, antas och...
skylt med texten högsta domstolen

Klagande beviljas inte prövning i Högsta domstolen

Publicerad: 15 december, 2020
Frågan om vem som har rätt att överklaga beslut rörande Lalandias etablering är nu avgjord. Idag kom beskedet att de klagande inte beviljas prövning i Högsta domstolen. I början på...
Liten stuga i trä med uteplats.

Motala kommun kan avsluta försäljning av stugor

Publicerad: 8 juli, 2020
Nu kan Motala kommun avsluta försäljningen av de 32 stugorna vid Varamobaden. Detta efter att Mark- och miljööverdomstolen inte gett klagande prövningstillstånd i frågan. Inför Lalandias etablering gavs rivningslov för...
skylt med texten högsta domstolen

Klagande går vidare till Högsta domstolen

Publicerad: 2 juli, 2020
Frågan om vem som har rätt att överklaga beslut rörande Lalandias etablering går vidare. Mark- och miljööverdomstolen avslog samtliga fem överklaganden. Nu har det beslutet i sin tur överklagats till...
Flygbild som visar de fem aktuella detaljplaneområden för Lalandiaprojektet.

Mark- och miljööverdomstolen avslår överklaganden

Publicerad: 5 juni, 2020
Nu har Mark- och miljööverdomstolen kommit med sitt beslut om klagorätt av detaljplanerna inför Lalandias etablering. Domstolen avslår samtliga överklaganden. Arbetet med de fem detaljplanerna inför Lalandias etablering i Motala...
Ordförandeklubba.

Klagande beviljas prövningstillstånd i Svea hovrätt

Publicerad: 15 oktober, 2019
Idag, 15 oktober, kom beskedet att två av de klagande parterna av de aktuella detaljplanerna för Lalandias etablering beviljas prövningstillstånd i Svea Hovrätt. Beskedet gäller samtliga fem överklagade detaljplaner. 5...