Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Motala kommun. Du kan också prenumerera på nyheter via RSS-flöde.

Liten stuga i trä med uteplats.

Försäljning av stugor i Wetterbyn

Publicerad: 18 februari, 2021
Försäljningen av fritidsstugorna vid Varamobaden – Wetterbyn och Grå stugbyn har pågått sedan oktober 2019. Nu föreslås kommunstyrelsen besluta om att verkställa försäljningen av samtliga 20 stugor i Wetterbyn. Motala...
Bilden visar skulpturen Soleruption som under många år varit placerad framför Folkets park. Skulpturen är fotograferad i snöväder.

Förberedande arbete vid Folkets park

Publicerad: 4 februari, 2021
Arbetet med att förbereda för rivningen av Folkets park fortsätter. Tidigare har en konstinventering och scanning genomförts och nu flyttas en del av konsten samtidigt som rivningsarbete vid stugbyarna genomförs....
skylt med texten högsta domstolen

Klagande beviljas inte prövning i Högsta domstolen

Publicerad: 15 december, 2020
Frågan om vem som har rätt att överklaga beslut rörande Lalandias etablering är nu avgjord. Idag kom beskedet att de klagande inte beviljas prövning i Högsta domstolen. I början på...
Ordförandeklubba.

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd

Publicerad: 6 augusti, 2020
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd för Mark- och miljödomstolens beslut angående rivningslov för Folkets park, Mariebergsbadet och befintligt bostadshus inom fastigheten Fjällskivlingen 1. För att möjliggöra etableringen av Lalandia...
Liten stuga i trä med uteplats.

Motala kommun kan avsluta försäljning av stugor

Publicerad: 8 juli, 2020
Nu kan Motala kommun avsluta försäljningen av de 32 stugorna vid Varamobaden. Detta efter att Mark- och miljööverdomstolen inte gett klagande prövningstillstånd i frågan. Inför Lalandias etablering gavs rivningslov för...
skylt med texten högsta domstolen

Klagande går vidare till Högsta domstolen

Publicerad: 2 juli, 2020
Frågan om vem som har rätt att överklaga beslut rörande Lalandias etablering går vidare. Mark- och miljööverdomstolen avslog samtliga fem överklaganden. Nu har det beslutet i sin tur överklagats till...
Två barn som befinner sig under vattnet.

Fyra snabba frågor om Lalandiaprojektet och ny kommunal simhall

Publicerad: 30 juni, 2020
Det danska företaget Lalandia A/S vill etablera sig i Varamon och nuvarande Folkets parkområdet. I anslutning till badanläggningen planeras även för en ny kommunal simhall. För att möjliggöra etableringen av...
Ordförandeklubba.

Mark- och miljödomstolen avslår överklaganden

Publicerad: 15 juni, 2020
Mark- och miljödomstolen avslår överklaganden för fastigheterna Folkets park 3 och Fjällskivlingen 1. För att möjliggöra etableringen av Lalandia krävs att fem nya detaljplaner upprättas, antas och vinner laga kraft....
Flygbild som visar de fem aktuella detaljplaneområden för Lalandiaprojektet.

Mark- och miljööverdomstolen avslår överklaganden

Publicerad: 5 juni, 2020
Nu har Mark- och miljööverdomstolen kommit med sitt beslut om klagorätt av detaljplanerna inför Lalandias etablering. Domstolen avslår samtliga överklaganden. Arbetet med de fem detaljplanerna inför Lalandias etablering i Motala...
Liten stuga i trä med uteplats.

Försäljning av Wetterbyn och Grå stugbyn

Publicerad: 20 maj, 2020
Försäljningen av fritidsstugorna vid Varamobaden – Wetterbyn och Grå stugbyn går nu mot sitt slut. I maj tar kommunstyrelsen ställning till inkomna bud och beslutar om nästa steg i försäljningen....

Klagande beviljas prövningstillstånd i Svea hovrätt

Publicerad: 15 oktober, 2019
Idag, 15 oktober, kom beskedet att två av de klagande parterna av de aktuella detaljplanerna för Lalandias etablering beviljas prövningstillstånd i Svea Hovrätt. Beskedet gäller samtliga fem överklagade detaljplaner. 5...
Flygbild som visar de fem aktuella detaljplaneområden för Lalandiaprojektet.

Domstol lämnar besked om överklagande av detaljplaner

Publicerad: 3 juli, 2019
Mark- och miljödomstolen har lämnat besked kring överklagandena av de fem detaljplanerna för Lalandias etablering i Motala. För en av detaljplanerna, Toppmurklan, avvisas samtliga överklaganden. För resterande fyra avslås merparten...