Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Motala kommun. Du kan också prenumerera på nyheter via RSS-flöde.

Flygbild över område i Varamon där idrottscenter planeras.

Detaljplanen för idrottscenter antagen

Publicerad: 14 mars, 2023
Vid sammanträdet 13 mars antog kommunfullmäktige detaljplanen för Varamon 1:68 med flera. Planförslaget som nu antagits av kommunfullmäktige möjliggör ett idrottsområde vid riksväg 50. Ishallar är sedan tidigare prioriterade och...
Flygbild över område i Varamon där idrottscenter planeras.

Detaljplanen för idrottscenter till kommunfullmäktige

Publicerad: 7 mars, 2023
Vid sammanträdet 13 mars är det dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om detaljplanen för Varamon 1:68 med flera. Ishallarna är den delen av idrottscenter som är politiskt prioriterade. För...
Flygbild över område i Varamon där idrottscenter planeras.

Detaljplanen för idrottscenter beslutad

Publicerad: 23 februari, 2023
Samhällsbyggnadsnämnden tog igår, 22 februari, beslut om att godkänna detaljplanen för Varamon 1:68 med flera. Ishallarna är den delen av idrottscenter som är politiskt prioriterade. För att möjliggöra byggnationen behöver...
Flygbild över område i Varamon där idrottscenter planeras.

Beslut om detaljplan för idrottscenter

Publicerad: 17 februari, 2023
Nu är det dags för samhällsbyggnadsnämnden att ta beslut om detaljplanen för Varamon 1:68 med flera, det område vid riksväg 50 där byggnation av nya ishallar planeras. Ishallarna är den...
Bilden visar en skiss över den tänkta byggnationen av bandyhall och hockehall på området vid riksväg 50.

Upphandling av entreprenör för byggnation av ishallar

Publicerad: 31 januari, 2023
Arbetet med detaljplanen för området vid riksväg 50 pågår och nu är det dags för upphandling av entreprenör för byggnationen. Motala kommun arbetar för ett idrottscenter vid riksväg 50. Ishallar...
fält med gult gräs och stora byggnader i bakgrunden

Idrottscenter – beslut om granskning av detaljplan

Publicerad: 11 november, 2022
Arbetet med förutsättningarna för ett idrottscenter vid riksväg 50 pågår för fullt. I november föreslås samhällsbyggnadsnämnden ta beslut om granskning. Ishallarna är den delen av idrottscenter som initialt är politiskt...
alt test

Beslut om fortsatt arbete för nya ishallar

Publicerad: 27 oktober, 2021
Den 27 oktober 2021 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förstudie och därmed fortsatt arbete för nya ishallar. Hela kommunstyrelsen står bakom detta beslut.  Samlat idrottsområde bidrar till stadsutveckling Isstadion föreslås flyttas...
alt test

Flytt av isstadion bidrar till stadsutveckling

Publicerad: 14 september, 2021
Kommunen arbetar med förutsättningarna för att bygga ett idrottscenter i Varamobaden vid riksväg 50 och nu föreslås en flytt av isstadion. Detta stärker stadsutvecklingen genom att frigöra attraktiva ytor i...
En leende ung flicka i färgglada kläder åker skridskor i en ishall.

Behovsanalysen för ishallar beslutad

Publicerad: 18 mars, 2021
18 mars beslutade bildningsnämnden att godkänna den behovsanalys som tagits fram för ett idrottscenter vid riksväg 50. I och med detta beslut fortsätter nu arbetet och en förstudie ska nu...
Två barn som åker skridskor.

Beslut om behovsanalys för idrottscenter

Publicerad: 15 mars, 2021
Motala kommun arbetar intensivt med förutsättningarna för ett idrottscenter vid riksväg 50. Den behovsanalys som sedan tidigare tagits fram för bandy har nu kompletteras med behov för hockey, skridsko, konståkning,...