Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Motala kommun. Du kan också prenumerera på nyheter via RSS-flöde.

En leende ung flicka klädd i konståkningskläder står i en ishall med skridskor hängande över axeln..

Arbetet med idrottscenter fortsätter

Publicerad: 25 januari, 2021
Arbetet med att ta fram förutsättningar för ett idrottscenter är i full gång. Ishallar är prioriterade och ett effektivt arbetssätt är viktigt för att klara tidsplanen. Motala kommun har under...
Flygbild över Motala med Motalabron o bakkant. Knä på två sittande ungdomar som tittar på en läsplatta med flygbild över Motala.

Samråd för ny översiktsplan genomfört

Publicerad: 20 januari, 2021
Fram till den 31 december 2020 var kommunens nya översiktsplan, ÖP 2040, ute på samråd. Nu pågår arbetet med att sammanställa och bemöta alla synpunkter som kommit in. Kommunen tar...
Träavfall i en stor hög.

Verksamhetsavfall kräver rätt dokumentation

Publicerad: 15 januari, 2021
Ny lagstiftning ställer högre krav på spårbarhet av farligt avfall. Det här innebär att företagare som lämnar farligt avfall även måste lämna dokumentation till personalen på återvinningscentralen eller vid avfallsanläggningen....
Bilden visar en del av Lokverkstan med en byggnadsställning utanpå fasaden.

Länsstyrelsens ansvarsutredning för området Gamla Motala Verkstad ger underlag för fortsatt arbete

Publicerad: 12 januari, 2021
Motala kommun driver sedan 2019 ett arbete för att utveckla området Gamla Motala Verkstad (GMV) bland annat med inriktning att området ska kunna innehålla bostäder. Bostäder inom GMV kräver både...
Två stora svarat soptunnor på en uppfart, med siffrorna 1 respektive 2 på.

Årets taxor för vatten och avfall

Publicerad: 8 januari, 2021
Beslutade vatten- och avfallstaxor för det här året finns nu tillgängliga på den här hemsidan. Inför varje år tas politiska beslut för de tjänster som kommunen ger vad gäller vatten...
i förgrunden syns gula byggnader och bakom gröna träd, två radiomaster och himmel

Besöksstopp på äldreboende tas bort med fortsatt vädjan om stor försiktighet

Publicerad: 23 december, 2020
Det besöksstopp som infördes på Strömsborgs äldreboenden i november tas nu bort. Socialförvaltningen vill dock fortsatt uppmana till mycket stor restriktivitet och försiktighet när det gäller besök inom äldreomsorgen. –...
skylt med texten högsta domstolen

Klagande beviljas inte prövning i Högsta domstolen

Publicerad: 15 december, 2020
Frågan om vem som har rätt att överklaga beslut rörande Lalandias etablering är nu avgjord. Idag kom beskedet att de klagande inte beviljas prövning i Högsta domstolen. I början på...
Bilden visar en persons händer som håller i en broschyr som har rubriken "Energi- och klimatrådgivning. Opartisk och kostnadsfri".

Kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning

Publicerad: 11 december, 2020
I dagarna får du som bor i Motala kommun information om den service som kommunens energi- och klimatrådgivare erbjuder. Kommunens energi- och klimatrådgivare erbjuder kostnadsfri och opartisk information om hur...
Ett blått rör som läcker vatten.

Vattnet avstängt för Berberisvägen samt Gropgatan

Publicerad: 1 december, 2020
Uppdatering kl.11.50 Läckan är lagad och vattnet är återigen inkopplat. Vattenläcka som påverkar hushåll på Berberisvägen samt Gropgatan i Motala behandlas från tisdag morgon den 1 december. Vattnet är avstängt...
Blå skylt med texten Tack för att du sorterar rätt! Välkommen åter! Motala kommuns logotyp.

Från 1 december kopplas besök till folkbokförd adress

Publicerad: 27 november, 2020
Från den 1 december kommer bara du som är folkbokförd i Motala eller Vadstena kommun att komma in på Återvinningscentralen. Detta gäller dig som besöker Tuddarp, Borensberg och Vadstena återvinningscentral...
Bilden visar 70-tonsgården i området Gamla Motala verkstad och traversen som uppförd på 1950-talet. Den ger en bild av den tunga godsförsörjningen till verkstaden.

Kulturmiljöutredning – viktigt verktyg för utvecklingen av Gamla Motala verkstad

Publicerad: 21 oktober, 2020
Kommunen har nu fått ta del av resultatet av den kulturmiljöutredning som gjorts av området Gamla Motala verkstad. Utredningen kommer att fungera som ett verktyg för det fortsatta arbetet med...
Bilden visar Gamla Motala Verkstad från ovan en solig höstdag.

Detaljplaneprogram för området Gamla Motala Verkstad tas fram

Publicerad: 21 oktober, 2020
Kommunstyrelsen beslutade idag att ett detaljplaneprogram för området Gamla Motala Verkstad ska tas fram. Detta är ett led i arbetet med att utreda möjligheterna till bostäder i området. Ett detaljplaneprogram...