Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Motala kommun. Du kan också prenumerera på nyheter via RSS-flöde.

Brunn i betong, med brunnslocket täckt av mossa.

Avloppsinventering mellan Motala och Borensberg

Publicerad: 3 mars, 2021
Under 2021 gör kommunen en inventering av avlopp mellan Motala och Borensberg. Du som är berörd fastighetsägare kommer under mars att få ett brev med mer information. Miljö- och hälsoskyddsenheten...
Flygbild över Motala med Motalabron o bakkant. Knä på två sittande ungdomar som tittar på en läsplatta med flygbild över Motala.

Samråd för ny översiktsplan genomfört

Publicerad: 20 januari, 2021
Fram till den 31 december 2020 var kommunens nya översiktsplan, ÖP 2040, ute på samråd. Nu pågår arbetet med att sammanställa och bemöta alla synpunkter som kommit in. Kommunen tar...
skylt med texten högsta domstolen

Klagande beviljas inte prövning i Högsta domstolen

Publicerad: 15 december, 2020
Frågan om vem som har rätt att överklaga beslut rörande Lalandias etablering är nu avgjord. Idag kom beskedet att de klagande inte beviljas prövning i Högsta domstolen. I början på...
vattenkran med en droppe

Kranvattnet åter drickbart i Fågelsta skola

Publicerad: 2 september, 2020
Elever och personal i Fågelsta förskola och skola kan återigen ta sitt vatten från fastighetens kranar. Analyssvar av nya vattenprover på onsdagseftermiddagen visar att kranvattnet nu är tjänligt. I fredags...
alt test

Klart att KlaraBo bygger lägenheter i Bispmotala

Publicerad: 27 augusti, 2020
Kommunstyrelsen har godkänt att KlaraBo köper mark av Motala kommun. Det innebär att 46 nya hyreslägenheter börjar byggas på Munken 4 i Bispmotala under hösten. Inflyttningen är planerad till vintern...
alt test

Ny detaljplan upprättas för Gallerians fastighet, Plåtslagaren 7

Publicerad: 15 april, 2020
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15/4 att medverka till en ny detaljplan för Plåtslagaren 7. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av bostäder på Gallerians tak om cirka 3-6...
Ordförandeklubba.

Klagande beviljas prövningstillstånd i Svea hovrätt

Publicerad: 15 oktober, 2019
Idag, 15 oktober, kom beskedet att två av de klagande parterna av de aktuella detaljplanerna för Lalandias etablering beviljas prövningstillstånd i Svea Hovrätt. Beskedet gäller samtliga fem överklagade detaljplaner. 5...
I bakgrunden en bild på en simhall, ovanpå textplattor med Motala kommuns mål som är kopplade till projektet.

Beslut om förstudie avseende ny simhall

Publicerad: 28 maj, 2019
27 maj godkände Kommunstyrelsen förstudien gällande ny kommunal simhall. Den nya simhallen är tänkt att ligga i Varamon, området Tvättsvampen i anslutning till Lalandia med gemensam entré – en integrerad...
Flygbild som visar de fem aktuella detaljplaneområden för Lalandiaprojektet.

Exploateringskalkyl presenterad för kommunstyrelsen

Publicerad: 19 februari, 2019
Idag presenterades en exploateringskalkyl avseende genomförandet av de fem detaljplanerna i Varamonområdet. Totalt uppgår utgifterna till 77,3 miljoner kronor vilket ger en avvikelse från ursprunglig budget på – 6,3 miljoner...
Bilden visar interiören i en simhall. En vattenspegel av en simbassäng utan badande människor i. I bagrunden är en väggyta med stora fönster.

Beslut om behovsanalys avseende ny simhall

Publicerad: 22 januari, 2019
Kommunstyrelsen godkände idag reviderad behovsanalys gällande ny kommunal simhall. Den nya simhallen är tänkt att ligga i Varamon, området Tvättsvampen i anslutning till Lalandia med gemensam entré – en integrerad...
Ett barn som badar, och texten Resan med Lalandia.

Fem snabba frågor om Lalandiaprojektet

Publicerad: 17 januari, 2019
Antagande av de fem detaljplanerna i Varamonområdet gällande Lalandia togs i kommunfullmäktige i december. Tid för överklagan tog därefter vid och kommunen skickar samtliga handlingar till mark- och miljödomstolen för...
alt test

Stort steg närmare Lalandias etablering

Publicerad: 10 december, 2018
Nu har Motala kommun fattat de avgörande besluten för Lalandias etablering i Motala. Ett enigt fullmäktige beslutade på måndagen om fem nya detaljplaner för Varamonområdet. För nästan exakt två år...