Justering av temperaturer för en smart hushållning av resurser

Publicerad: 24 september, 2019 kl 14:04

Motala kommun ser över inomhustemperaturen i kommunala fastigheter. Effektiviseringen är en del i arbetet för att hålla god balans på kommunens resurser.
– Justeringen av inomhustemperaturer handlar inte om att våra anställda eller våra kunder ska frysa, säger Emil Wissman, verksamhetschef inom fastighet.

En förändring av inomhustemperaturen föregås av en bedömning för varje enskild fastighet. Man tittar på byggnadens tekniska förutsättningar tillsammans med hyresgästens specifika behov.

– Det handlar om att få rätt temperatur i alla lokaler, säger Emil Wissman.

  • Ingen ska behöva frysa. Vi justerar inomhustemperaturen med cirka en grad. Våra äldreboenden får inte understiga 22 grader. Vi följer gränsvärden för boende från Folkhälsomyndigheten.
  • Vi sänker och höjer temperaturen. Vissa lokaler får sänkt temperatur, andra höjd. Vi justerar temperaturen för att hålla den rätt anpassad för såväl verksamheten som för lokalen. Det här sparar pengar och är bra hushållning av kommunens skatteintäkter.

Under vecka 38 och 39 genomförs justeringar av temperaturer i delar av det kommunala fastighetsbeståndet. Det gäller framförallt de fastigheter där temperaturen legat klart över Arbetsmiljöverkets gränsvärden.

– Om jag ska ge ett konkret exempel så har en sänkning på Strandvägens äldreboende med en grad, från 23,6 till 22,6 grader, inneburit en besparing på 5 procent, säger Emil Wissman.

God hushållning

Effektiviseringarna inom tekniska servicenämnden är en del i kommunens arbete med att uppnå en god ekonomisk hushållning. Uppdraget att effektivisera ligger hos samtliga förvaltningar. Pågående och framtida demografiska förändringar gör att i stort sett alla kommuner har minskade skatteintäkter och därmed mindre ekonomiska medel att röra sig med.

– De effektiviseringar vi nu gör är för att ha råd att bygga skolor, förskolor och äldreboenden även i framtiden, menar kommunstyrelsens ordförande Kåre Friberg (M).

Läs mer om Folkhälsomyndighetens gränsvärden vad gäller inomhustemperatur för boende. 


Texten Resultatmål 1: God ekonomisk hushållning, mot blå bakgrund, samt en ikon med mynt.
Nyheten är kopplad till resultatmål 1 – God ekonomisk hushållning. Det innebär att vi genom en ansvarsfull hantering av kommunens ekonomi skapar förutsättningar för att bedriva vår verksamhet. Vi undviker kapitalförstöring och arbetar effektivt för att frigöra resurser till utveckling.