Justerat protokoll socialnämndens myndighetsutskott 2019-01-31

Publicerad: 5 februari, 2019 kl 13:37

Beslutsinstans: Socialnämndens myndighetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-01-31
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, §§ 44-61

I övrigt är protokollet är sekretessbelagt, kontakta nämndsekreterare för mer information.