Justerat protokoll för socialnämndens myndighetsutskott 2019-08-08

Publicerad: 8 augusti, 2019 kl 15:19

Beslutsinstans: Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdag: 2019-08-08

Datum för anslag: 2019-08-08

Protokollets förvaringsplats: Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala

§§422-443

I övrigt är protokollet sekretessbelagt. Kontakta nämndsekreterare för mer information.