Justerat protokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-06

Publicerad: 8 februari, 2018 kl 10:02

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag: 2018-02-06

Datum för anslag: 2018-02-08

Protokollets förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningens kansli, Drottninggatan 2, Motala