Justerat protokoll för kommunfullmäktige 2018-02-05

Publicerad: 12 februari, 2018 kl 10:01

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag: 2018-02-05

Datum för anslag: 2018-02-12

Protokollets förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningens kansli

Läs hela protokollet här