Justerat protokoll för Valnämnden 2019-02-11

Publicerad: 14 februari, 2019 kl 08:58

Beslutsinstans: Valnämnden
Sammanträdesdag: 2019-02-11
Datum för anslag: 2019-03-08
Protokollets förvaringsplats: Centralarkivet, kommunhuset.

Du hittar protokollet i Sammanträdesportalen.