Justerat protokoll för tekniska servicenämnden 2019-02-12

Publicerad: 18 februari, 2019 kl 15:41

Beslutsinstans: Tekniska servicenämnden
Sammanträdesdag: 2019-02-12
Datum för anslag: 2019-02-12
Protokollets förvaringsplats: Tekniska serviceförvaltningen, kommunhuset

Du hittar protokollet på Sammanträdesportalen.