Justerat protokoll för socialnämndens myndighetsutskott 2019-05-14

Publicerad: 14 maj, 2019 kl 15:27

Beslutsinstans: Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdag: 2019-05-14

Datum för anslag: 2019-05-14

Protokollets förvaringsplats: Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala

§§256-288

§257 Ägarförändring – Berggrens källare AB

I övrigt är protokollet sekretessbelagt. Kontakta nämndsekreterare för mer information.