Justerat protokoll för Socialnämndens arbetsutskott 2019-08-12

Publicerad: 12 augusti, 2019 kl 15:10

Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: 2019-08-12

Datum för anslag: 2019-08-12

Protokollet förvaringsplats: Socialförvaltningens stab, Drottninggatan 2, Motala.

 

Protokollet omfattar:

§108  Sammanträdet öppnas- uppropp – godkännande av dagordning – val av justerare

§109  Information om vidare analys för det ekonomiska resultatet per 31 maj

§110 Information om arbetet med att ta fram en utökad åtgärdsplan 2019

§111 Sammanträdet avslutas

 

För ytterligare information om protokollet kontakta ansvarig Nämndsekreterare via mail:  socialnamnden@motala.se