Justerat protokoll för socialnämnden 2019-02-13

Publicerad: 20 februari, 2019 kl 13:18

Beslutsinstans: Socialnämnden
Sammanträdesdag: 2019-02-13
Datum för anslag: 2019-02-20
Protokollets förvaringsplats: Socialförvaltningen, kommunhuset

Du hittar protokollet i Sammanträdesportalen.