Justerat protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-13

Publicerad: 14 februari, 2019 kl 15:09

Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdag: 2019-02-13
Datum för anslag: 2019-02-14
Protokollets förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunhuset

Kontakta nämndsekreterare för att ta del av protokollet.