Justerat protokoll för överförmyndarnämnden 2019-04-15

Publicerad: 23 april, 2019 kl 10:00

Beslutsinstans: Överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner
Sammanträdesdag: 2019-04-15
Datum för anslag: 2019-04-23
Protokollets förvaringsplats: Motala kommun, Överförmyndarkansliet, Järnvägsparken 1, Motala

Protokollet är sekretessbelagt, kontakta nämndsekreteraren för mer information via
overformyndarnamnden@motala.se