Justerat protokoll för överförmyndarnämnden 2019-01-15

Publicerad: 28 januari, 2019 kl 11:13

Beslutsinstans: Överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner
Sammanträdesdag: 2019-01-15
Datum för anslag: 2019-01-28
Protokollets förvaringsplats: Motala kommun, Överförmyndarkansliet, Järnvägsparken 1, Motala

Protokollet är sekretessbelagt, kontakta nämndsekreteraren för mer information via
overformyndaren@motala.se