Justerat protokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-05

Publicerad: 8 februari, 2019 kl 14:57

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdag: 2019-02-05
Datum för anslag: 2019-03-01
Protokollets förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningens kansli, Drottninggatan 2, Motala