Justerat protokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-08

Publicerad: 9 januari, 2019 kl 11:11

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdag: 2019-01-08
Datum för anslag: 2019-01-09
Protokollets förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningens kansli, Drottninggatan 2, Motala