Justerat protokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-04

Publicerad: 6 december, 2018 kl 10:03

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdag: 2018-12-04
Datum för anslag: 2018-12-06
Protokollets förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningens kansli, Drottninggatan 2, Motala