Justerat protokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06

Publicerad: 8 november, 2018 kl 11:16

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdag: 2018-11-06
Datum för anslag: 2018-11-08
Protokollets förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningens kansli, Drottninggatan 2, Motala