Johanna Hagelin ny bibliotekschef

Publicerad: 18 mars, 2019 kl 08:21

kvinna i bibliotek

Johanna Hagelin blir ny bibliotekschef den 1 maj.

Johanna Hagelin. Så heter Motala kommuns nya bibliotekschef, som tillträder sin tjänst den 1 maj 2019. Då går nuvarande bibliotekschef Birgitta Hellman Magnusson i pension.

Johanna Hagelin är välbekant med biblioteken i Motala. 2009 började hon som vikarie och 2010 anställdes hon som skolbibliotekarie. Under olika perioder har hon varit ställföreträdande och tillförordnad bibliotekschef.

– Det här är något jag har jobbat emot. 2014-2015 var jag tillförordnad bibliotekschef i fem månader och det gav mersmak, säger Johanna Hagelin.

Biblioteket är mitt uppe i en förändringsprocess, som Johanna Hagelin tycker är spännande. Från början var biblioteket en plats där människor lånade böcker. Idag är det så mycket mer.

– Utlånen minskar samtidigt som besöksantalet ökar. Det är en mötesplats som har olika betydelse för olika människor. Här kan du göra allt från att låna den senaste deckaren till att få hjälp med din telefon vid DigidelCenter, säger Johanna Hagelin.

Biblioteket och digitaliseringen

Just digitaliseringen är en stor utmaning för samhället i stort och där spelar biblioteken en viktig roll.

– Det är ett stort projekt och det gäller att personalen får rätt kunskap för att kunna hjälpa våra medborgare. Vi behöver jobba för att visa en annan bild av biblioteket. En annan utmaning vi står inför är när Barnkonvention blir lag i Sverige nästa år. Hur ska biblioteket hantera det?

Biblioteket är en del av bildningsförvaltningen och Verksamhetsområde kultur. Kulturchef Hannah Gruffman är mycket nöjd med chefsrekryteringen.

– Utöver de formella meriterna har Johanna Hagelin en lokal kännedom och förkunskap om Motala bibliotek som kommer verksamheten till nytta. Jag är övertygad om att hon kommer att bli en bra ledare för biblioteket och ett fint komplement i kulturens ledningsgrupp.

Utmaningar och förändringar

Kulturchefen konstaterar också att biblioteksverksamheten står inför flera utmaningar i framtiden, samhällsförändringar i det stora och lokalförutsättningar i det lilla.

– Nu ska vi gemensamt arbeta för att hänga med i de förändringarna och fortfarande vara ledande inom vissa områden, säger Hannah Gruffman.

Många intressanta uppdrag och med god kännedom av Motala kommuns bibliotek och personalen gör att Johanna Hagelin förstås ser fram emot sitt nya uppdrag.

– Jag tycker om att ha det övergripande ansvaret och det är en av mina styrkor. Det här känns jättekul, säger Johanna Hagelin.