Jobbanalysen ger resultat i Motala

Publicerad: 25 september, 2017 kl 17:02

Eva Axelsson, kommunens arbetsmarknadsenhet, Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande, Åsa Fredell, projektledare Tillväxt Motala, och Per Engdahl, Arbetsförmedlingen.

En av styrkorna med Jobbanalysen är den goda samverkan. Det intygar Eva Axelsson, kommunens arbetsmarknadsenhet, Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande, Åsa Fredell, projektledare Tillväxt Motala, och Per Engdahl, Arbetsförmedlingen.

Kontakt med 300 lokala företag. 50 rekryteringar eller praktikplatser.
30 kompetensförsörjningsplaner.
Projektet Jobbanalysen är ett exempel på lyckat samarbete mellan Motala kommun, Arbetsförmedlingen och Tillväxt Motala.
Nu förlängs och breddas Jobbanalysen och ska pågå under hela 2018.

Idén till projektet Jobbanalysen växte fram ur DuA, Delegationen unga till arbete. Även det är ett samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och Tillväxt Motala. Här finns de båda perspektiven: Företagens behov av kompetent arbetskraft och unga människors väg in på arbetsmarknaden.

Jobbanalysen startade den 1 september 2016 och avslutades den sista juni i år. Projektets uppdrag: att matcha arbetskraften med det lokala näringslivets behov. Under ett år har 300 lokala företag kartlagts genom intervjuer.

Jobbanalysen har gett konkreta resultat

När projektet sammanfattas i en slutrapport konstateras att mycket har genomförts, bland annat:

  • 32 planer för rekrytering kopplat till ett specifikt företag.
  • Ett 50-tal rekryteringar eller praktikplatser.

– Styrkan sitter i samarbetet parterna emellan. Det har också pågått konkret arbete under kartläggningstiden och det har naturligtvis varit en fördel för företagen, säger projektledare Åsa Fredell på Tillväxt Motala.

Fungerande samarbete viktigt

Kommunstyrelsens ordförande (S) Camilla Egberth betonar även hon det värdefulla i ett väl fungerande samarbete:

– Det är ett fantastiskt projekt där de tre parterna alla är vinnare. Här finns också en tydlig företagsnytta där näringslivets behov på kort sikt kan leda till en snabb matchning.

­– Projektet har också inneburit större chanser för våra unga och utrikesfödda att hitta rätt genom praktik, utbildning och anställning, säger Eva Axelsson, chef för Motala kommuns arbetsmarknadsenhet.

Jobbanalysen får en förlängning

Nu får Jobbanalysen en omedelbar förlängning, från den 1 oktober i år till och med den 31 december 2018. Projektet breddas och kommer att involvera fler företag och arbetstagare.

Syftena med förlängningen:

  • Erbjuda företag rekryterings- och utbildningslösningar i en sammanhållen process.
  • Skapa och nyttja forum där företagen kan diskutera behov utifrån bransch.
  • Skapa kanaler där rätt instans tar tag i företagens behov.
  • Fortsatt kartläggning av företagens behov.
  • Bidra till ett ännu bättre företagsklimat.
  • Öka Motalas attraktion när det gäller kompetens och arbetskraft.

– Vår uppmaning till företagarna är: Dra nytta av det här. Tillsammans kan vi stärka Motalas konkurrenskraft, säger Per Engdahl, sektionschef på Arbetsförmedlingen.