Jobb och framtid i fokus på gymnasiesärskolan

Publicerad: 10 maj, 2019 kl 13:45

grupp med människor sitter och pratar

Rektor Lars-Erik Gustavsson och paneldeltagarna diskuterar jobbmöjligheter för elever på gymnasiesärskolan. Fotograf: Sussie Slotter

Kraft. Vilja. Kunskap. Elever på gymnasiesärskolan i Motala vill ha ett jobb efter studierna. Men hur ska de få in en fot på arbetsmarknaden?
– Jag vill jobba, men det känns som om dörrarna är stängda, säger eleven Salem al Khamees.

Under tre år deltar gymnasiesärskolan på Platengymnasiet i ett Erasmus-projekt. Det är inne på sitt andra år och sker genom ett utbyte med en skola i Tyskland. I början på april var elever och lärare från Motala återigen på besök i Tyskland. Just nu är den tyska gruppen i Motala.

– Vi blev inspirerade av vad de gjorde vid vårt besök och därför har vi bjudit in till ett samtal om elevernas framtid, säger läraren Maria Lund.

Vid panelsamtalet om hur ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning ska komma i arbete deltog bland andra representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Habiliteringen, Tillväxt Motala och bildningsnämnden.

Praktik på arbetsplatser

Elever presenterade inledningsvis hur det ser ut i Tyskland. Motalaeleverna gav en bild av vad de har att välja på efter avslutad fyrårig yrkesförberedande utbildning på gymnasiesärskolan. Som sista och sämsta väg: Ut till ingenting.

– Jag kan jobba, jag vill jobba och ska jobba. Men jag måste hitta vägen. Hur får jag ett jobb? Det känns som om dörrarna är stängda, säger eleven Salem al Khamees.

Han läser vård och omsorg och har genom sin APL, arbetsplatsförlagt lärande, fått sommarjobb inom omsorgen. Men hur kan politik, offentlig sektor och privat näringsliv möta de färdigutbildade ungdomarna?

– Det är naturligtvis en stor vinst för individen och för samhället att få ut de här eleverna i arbete, säger rektor Lars-Erik Gustavsson.

Samverkan avgörande

Bland annat efterlyser lärare och elever ett ännu tydligare samarbete mellan skolan och kommunens övriga verksamheter som kan ta emot APL-elever.

– Det låter som en mycket klok tanke, säger bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson.

– Det är viktigt att vi tar tillvara de här yrkesutbildningarna. Vi kan till exempel sprida informationen i våra olika branschråd, säger Magnus Lindberg, vd för Tillväxt Motala.

Samverkan mellan berörda aktörer är avgörande för att eleverna efter avslutad utbildning får meningsfull sysselsättning.