”Jag kan” lyfter intern kompetens

Publicerad: 5 december, 2017 kl 16:01

kvinnor uppvaktas med blommor

Eva Wenell och Mikaela Strandgård uppmärksammas av verksamhetschef Eva Hulth för sitt arbete med utbildningssatsningen ”Jag kan”. Fotograf: Sussie Slotter

Varför gå över ån efter vatten? Inom sociala resursverksamheten används intern kompetens. Ett team ger nära, tillgänglig och kostnadseffektiv fortbildning.
– Vi tar upp konkreta exempel och kan handleda på plats, säger Eva Wenell, som tillsammans med Mikaela Strandgård utbildat runt 150 personer inom ”Jag kan”.

Inom sociala resursverksamheten har det skapats team som arbetar med kompetensutveckling i den egna verksamheten.

Syftet är att på ett mer strukturerat sätt nyttja den interna kompetensen.

Utbildningssatsningen ”Jag kan” drivs av ett team bestående av Eva Wenell, Linda Nordlund (föräldraledig) och Mikaela Strandgård.

– Det finns ett ständigt behov av fortbildning, samtidigt som det är kostsamt. Då är det smart att ta vara på den kompetens som finns här, säger Mikaela Strandgård.

Viktigt arbete

2016 påbörjades arbetet med den interna utbildningen för boendestödjare och personal i daglig verksamhet. Det är yrkesgrupper som arbetar med människor med kognitiva funktionsnedsättningar, utvecklingsstörningar.

Utbildningen ger en djupare förståelse för hur stödet till brukaren ska utformas.

– Det känns värdefullt att kompetensutveckla den här personalgruppen. De är sällan i fokus samtidigt som deras arbete är oerhört viktigt, säger Mikaela Strandgård.

Teamet håller i heldagsutbildningar. Hittills har omkring 150 medarbetare genomgått utbildningen.

– Vi arbetar med frågor som ”Vad innebär det att till exempel leva med en utvecklingsstörning, vilka är svårigheterna och styrkorna?”. Syftet är att deltagarna ska få med sig bra redskap till sina arbetsplatser, säger Eva Wenell.

Bred och nära utbildning

En tydlig vinst med utbildningsmodellen är närheten.

– Ni är eftertraktade ute i verksamheterna. Ni ger en breddutbildning med möjlighet till uppföljning, säger verksamhetschef Eva Hulth.

– De känner igen oss och vi kan handleda på plats. Då är det också enklare att uppfatta om det finns mer behov av handledning, fortsätter Mikaela Strandgård.

De betonar vinsten med ett strukturerat och kvalitetssäkrat arbetssätt:

– Alla får rätt och samma kunskap med sig, säger Mikaela Strandgård.

– Det här ger en ökad kvalitet i vår verksamhet, säger Eva Hulth.

Utbildningen blir även ett stöd till cheferna, menar de.

– Efter utbildningen blir det en växelverkan mellan ledning, arbetslag och enskilda medarbetare. De som gått utbildningen kan också ställa krav på verksamheten, vilket leder till utveckling.


Varje dag hittar vi lösningar som fungerar och låter dem bli en del av våra rutiner.

Månadens goda exempel är till för att lyfta dessa idéer så att de kommer till användning för oss alla.