Invigning av VuxenCentrum

Publicerad: 1 september, 2016 kl 11:00

VuxenCentrum

Tre verksamheter inom socialförvaltningen i Motala kommun blir VuxenCentrum!

Psykosocialt stöd för vuxna har tidigare bedrivits som tre olika verksamheter – Svarta gatan, Ulaxvillan och Boendestöd. Verksamheterna slås nu samman och bildar VuxenCentrum.

Syftet med att VuxenCentrum bildas är att öka tillgängligheten för våra kommuninvånare samt att samla kompetensen kring psykosocialt stöd för vuxna. I samband med omorganisationen har verksamheten utökats med exempelvis insatser inom vräkningsprevention.

På VuxenCentrum kommer bland annat Öppen mottagning, Psykosocial missbruksbehandling, dagstöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik, stöd till personer som är eller har varit utsatta för våld i nära relation samt anhörigstöd att finnas.

Välkommen på invigning och visning av nya lokalerna!

Var? Poppelgatan 3 (Konsulthuset)

När? 9 september 14.00 – 15.30

14.00 Socialnämndens ordförande Anne-Lie Liljedahl inviger VuxenCentrum

Efter invigningen har du möjlighet att titta på de nya lokaler och få information om verksamheten. Vi bjuder på lättare tilltugg. Varmt välkommen!

Vid frågor kontakta Therese Johansson, enhetschef
0141-22 57 08