Integrationsledare brygga in i svenska samhället

Publicerad: 9 april, 2018 kl 15:29

grupp med människor

De är anställda som integrationsledare och ska guida landsmän mot ett mer jämlikt och inkluderande Motala. Fotograf: Sussie Slotter

De ska hjälpa landsmän till en lättare ingång i det svenska samhället. Projektet med integrationsledare startade i januari och tretton personer deltar. 
– Det är viktigt att kunna påverka attityderna hos våra landsmän, säger en av integrationsledarna, Nour Yones.

Motala kommun gör tillsammans med Arbetsförmedlingen en stor satsning på ett ettårigt integrationsprojekt genom anställning av så kallade integrationsledare.

Projektet innebär att ett antal personer till en början har en så kallad extratjänst i Motala kommun. Det är en anställning inom offentlig sektor för personer som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin och behöver hjälp för att komma in på arbetsmarknaden inom offentlig sektor.

– Syftet är att integrationsledarna ska påverka sina landsmän såväl praktiskt som tankemässigt, säger Magnus Gomér, som är lärare och tillsammans med kollegan Helena Hadenius den som håller samman projektet på Carlsund utbildningscentrum.

Integrationsledarna ska alltså stötta, hjälpa och guida mot ett mer inkluderande, jämlikt och jämställt Motala. De ska agera brobyggare mellan det svenska samhället och den egna etniska gruppen.

Teori och praktik

Satsningen är indelad i två delar, en teoretisk och en praktisk. Teoridelen består av lektioner om svenska samhället, historia, kultur, tradition, jämställdhet och värdegrund. Bland annat.

– Vi arbetar med tre huvudområden; struktur, kultur och förändring. Hur fungerar Sverige? Hur ska man bete sig i det svenska samhället? Vad händer i migrationsprocessen? exemplifierar Helena Hadenius.

– Vi lär känna varandra och våra olika kulturer. Samtidigt lär vi oss om Sverige och den svenska kulturen, säger en av deltagarna, Jotiar Murad.

– Ni ställer så bra frågor och är verkligen engagerade, säger Magnus Gomér.

Efterlyser praktikplatser

Kommunens alla verksamheter kan bli en del av projektet. Detta eftersom integrationsledarna är i behov av praktikplatser. Särskilt under sommaren efterlyser man praktikplatser inom ramen för projektet, hälsar Magnus Gomér och Helena Hadenius.

– Projektet betalar deras anställningar, men det kräver  naturligtvis vilja och tillit från den som tar emot en praktikant, betonar Magnus Gomér.

Den praktiska delen innebär att de medverkande ska driva ett eget projekt i en kommunal verksamhet, till exempel i simhallen. De ska också ingå i befintliga projekt, exempelvis bibliotekets Språkcafé. Deltagarna ska även arbeta mot en specifik grupp för att främja integration. Det kan handla om ungdomar, musik- eller idrottsintresserade.

Deltagarnas är med i projektet för att de tror att de kan göra skillnad. Genom att vara en språklig brygga kan de underlätta förståelsen. Det är viktigt att integrationen sker på rätt nivå, menar Aidah Namale.

– Informationen kan bli bättre om allt inte är på svenska från början. Vi kan hjälpa till med andra språk, säger hon.

Nour Yones tycker att det är ett viktigt arbete hon och kollegorna kommer att vara en del av:

– Det är jättekul och spännande. Det är viktigt att kunna påverka attityderna hos våra landsmän. Det är viktigt att vi nyanlända anpassar oss till samhället. Vi kan hjälpa till, säger Nour Yones.