Integration genom gympa och information

Publicerad: 14 december, 2018 kl 15:14

kvinnor och barn gör gymnastik

Gympan i Charlottenborgsskolan lockar många kvinnor och barn. Aidah Namale och Safaa Alsawah, längst till höger, är integrationsledare och arrangerar olika typer av träffar, till exempel gympa, promenader och föreläsningar. Fotograf: Sussie Slotter

Det är full fart och glada miner i Charlottenborgsskolans gymnastiksal. Kvinnor och barn gympar och umgås som ett led i integrationen.
Ansvarig för de populära träffarna är integrationsledarna Aidah Namale och Safaa Alsawah.
– Det är jättekul att vi kan arbeta med integration så här, säger Aidah Namale.

Motala kommun ingår i ett projekt med så kallade integrationsledare. De ska stötta, hjälpa och guida mot ett mer inkluderande, jämlikt och jämställt Motala. De ska vara brobyggare mellan det svenska samhället och andra etniska grupper.

En del i integrationsledarnas uppdrag är att genomföra ett eget projekt i en kommunal verksamhet. Aidah Namale och Safaa Alsawah valde att bjuda in till möten i olika former.

Träffar varje vecka

Nu ordnar de tre träffar varje vecka. Förutom gympa i Charlottenborgsskolan bjuder de in till promenader och veckoträffar på fritidsgården eller Hallen. Då får deltagarna ta del av föreläsningar och information.

– Polisen har varit och på mötesplatsen och pratat. Många har en dålig bild av polisen från sina hemländer, men nu vet de att polisen här är på ett annat sätt och kan hjälpa. Kunskap gör det lättare att integreras, säger Aidah Namale.

– Vi pratar mycket om jämställdhet och olika kulturer, hur tjejer i Sverige har det och hur tjejer i våra länder har det. Lara Kheiroujan från Bryggan har till exempel varit här.

Uppmuntrar och stärker

Träffarna är populära och olika teman lockar olika deltagare.

– Till gymnastiken på tisdagarna kommer de flesta från Charlottenborg, men även från andra delar av Motala. Vi brukar vara 15-20 personer, men ibland så många som 40, säger Safaa Alsawah.

– Vi jobbar sakta och det är frivilligt. Alla är fria att komma hit eller inte. De och vi uppmuntrar varandra.

Så gympar hela gänget vidare. Nästa gång de träffas står nya punkter på programmet.

– Det viktiga är att mötas och höra vad de behöver. Målet är att stärka kvinnorna så att de blir självständiga i samhället, säger Aidah Namale.