Insatser för att minska smittspridningen i sommar

Publicerad: 18 juni, 2020 kl 12:59

skylt som informerar om att hålla två meters avstånd

Motala kommun har satt upp skyltar som påminner allmänheten att ta ansvar och hålla avstånd. Allt för att minska smittspridningen. Fotograf: Annika Krus

Nu är sommaren här och samtidigt pågår pandemin.
Motala kommuns olika verksamheter genomför olika insatser för att bidra till minskad smittspridning.
Vi ska hålla i och hålla ut!

Motala kommuns breda verksamhet kräver olika typer av åtgärder kopplade till coronaviruset och covid-19.

Miljö- och hälsoskyddsenheten arbetar kontinuerligt med tillsyn av restauranger, caféer, uteserveringar och klubbar. Tillsynen fortsätter även under sommaren genom ett tillfälligt joursystem på miljö och hälsa.

– Vi vill självklart inte behöva stänga några restauranger, caféer eller uteserveringar. Men samtidigt är det vår plikt att sätta stopp om de regler och rekommendationer som finns inte följs, säger miljö- och hälsoskyddschef Per Linnér.

Förlängt besöksförbud

Regeringen har beslutat att förlänga det nationella besöksförbudet på äldreboenden till 31 augusti. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer är det möjligt att mötas utomhus om avstånd hålls.

På Motala kommuns äldreboenden arbetas det för att göra utomhusbesök säkra. Bland annat placeras sittmöbler på säkert sätt och det sätts upp skyddande plexiglas på passande platser. Handsprit finns också tillgängligt.

Alla måste ta ansvar

– Vi behöver hjälp från anhöriga att respektera de rekommendationer och rutiner vi arbetar efter Det är viktigt att anhöriga tar ansvar och håller avstånd, betonar verksamhetschef Ulrika Abrahamsson.

Personalen hjälper också de boende att hålla kontakt med släkt och vänner via exempelvis videosamtal.

Under sommaren är det många vikarier som arbetar i kommunens verksamheter. Hygien och säkerhet är alltid viktigt inom omsorgen, men extra viktigt under pågående pandemi. Därför får vikarier särskilda introduktioner i basala hygienrutiner och skyddsutrustning.

– Vi har varit väldigt bra på att följa de rutiner som finns och det är viktigt att vi fortsätter med det. Vi måste hålla i och hålla ut. Vi håller oss ständigt uppdaterade och följer de instruktioner som gäller, säger Ulrika Abrahamsson.

Det har också tagits fram ett särskilt kom-ihåg-kort i fickformat som personalen lätt kan ha till hands som en påminnelse om hygien och utrustning.

Större ytor och fler skyltar

Motala kommun har också sett över hur de allmänna ytorna kan nyttjas på ett bättre sätt. Fler grillplatser, parksoffor och bord sprids ut över större yta.

– Folkhälsomyndighetens rekommendationer gör att vi måste underlätta för besökare på våra badstränder, i friluftsområden och i lekparker att hålla avstånd till varandra, säger Mikael Axelsson, verksamhetschef inom drift och anläggning.

Informationsskyltar sätts också upp för att påminna om att vi ska hålla 2-metersavstånd till varandra på  badstränder, lekplatser och i friluftsområden.

Aktiviteter utomhus

Fritidsgårdarna påverkas givetvis också av den rådande situationen. Bland annat har de sett över möbleringen och begränsat antalet ungdomar inne på gårdarna. Flera aktiviteter har flyttat utomhus.

– Vi genomför fler utomhusaktiviteter utanför och i närheten av våra gårdar. Vissa av sommarveckorna och vid bra väder flyttas verksamheten helt utomhus till våra badstränder, säger Robert Ström, chef för fritidsgårdarna.

Dessutom arbetar personalen inte på någon annan gård, vilket de delvis gör annars. Detta för att ungdomarna och personalen bara ska möta samma människor hela tiden. Externa samarbeten undviks och externa aktörer får inte vara på fritidsgårdarna.

Skydda dig själv och andra

Samtidigt som Motala kommun vidtar en rad olika åtgärder är vi beroende av allmänheten. Tillsammans hjälps vi åt för att minska smittspridningen.

  • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara är lite förkyld
  • Tvätta händerna noga och undvik att ansiktet
  • Håll avstånd
  • Är du 70 år eller äldre? Begränsa dina fysiska kontakter.