Innovativ metod för sanering av förorenad mark

Publicerad: 10 september, 2018 kl 12:57

En kvinna som sitter på ett stenblock utomhus.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Åsa Rahm är projektledare för Insure i Motala kommun. Här vid pilotområdet vid Södra stranden. Fotograf: Jessica Henulin

Det pilotprojekt som pågått på Södra stranden för att sanera förorenad mark på ett hållbart sätt avslutas nu.

– Det ska bli spännande att se resultaten efter provtagningarna, speciellt eftersom det finns intresse från företag i kommunen att använda metoden, säger Åsa Rahm som är projektledare för Insure-projektet i Motala kommun.

Motala kommun deltar i projektet Insure (Innovative Sustainable Remediation). Det är ett samarbete mellan flera länder kring Östersjön för att hitta nya lösningar att ta hand om förorenad mark. I projektet ingår totalt sju pilotområden varav ett är Södra stranden i Motala, där det finns en gammal oljeförorening från en statlig bränsledepå.

– Den metod som används går ut på att använda de bakterier som finns i marken och försöka skapa så gynnsamma förhållanden som möjligt för att öka nedbrytningen av föroreningen, förklarar Åsa Rahm, miljö- och hälsoskyddsinspektör och kommunens projektledare i Insure.

Behöver inte schakta

Det är ett mer hållbart sätt att sanera förorenad mark, som kan användas på områden där det är svårt eller omöjligt att använda sig av traditionell metod, det vill säga att schakta bort den förorenade jorden.

Pilotprojektet påbörjades i juni förra året och avslutas nu med att plocka ner utrustningen och göra slutgiltiga provtagningar, som ska visa om metoden har varit framgångsrik.

Mycket underlag

Insure-projektet avslutas våren 2019, och miljö- och hälsoskyddsenheten kommer fram till dess att fortsätta med projektets andra delar. De handlar om att förbättra tillsynsarbetet med förorenade områden med fokus på hållbara saneringsmetoder och att förbättra visualiseringen av de förorenade områdena med föroreningsutbredningar i GIS (Geografiskt Informationssystem).

– Det har varit lärorikt och vi har nu mycket underlag för att arbeta vidare på ett effektivt, strategiskt och inte minst hållbart sätt med förorenad mark, avslutar Åsa Rahm