Information om bodelning och arvskifte

Publicerad: 5 februari, 2019 kl 07:00

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Om din huvudman blir delägare i ett dödsbo är det viktigt att du som ställföreträdare har grundläggande kunskaper om arvskifte. Överförmyndarkansliet bjuder därför in dig som är god man eller förvaltare till ett informationstillfälle om bodelning och arvskifte.

Du kommer att få information om

  • den legala arvsordningen
  • testamente och hur det vinner laga kraft
  • makes arvsrätt och kort om reglerna om efterarv
  • bodelning mellan makar och vad som påverkar bodelningen
  • sambo
  • viktiga punkter i handläggningen hos Överförmyndarkansliet

Överförmyndarhandläggare Sofia Hägg, jurist och auktoriserad boutredare, kommer att hålla i informationen.

Tid och anmälan

Plats: Överförmyndarkansliets konferensrum. Polishuset Motala, Järnvägsparken 1, plan 5

Det är begränsat antal platser, så först till kvarn gäller!

Om ni får förhinder, var god meddela oss så att vi kan ge platsen till någon annan.

Vi bjuder på kaffe och fralla.

Välkomna!