Försenad arvodesutbetalning

Publicerad: 25 januari, 2019 kl 08:27

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Som ni säkert känner till beslutade överförmyndarnämnden vid sitt sammanträde i november att alla arvoden fortsättningsvis ska utbetalas av kommunen, för att därefter faktureras de huvudmän som är betalningsansvariga.

Vi jobbar med att få det nya systemet på plats.

Utbetalning av arvodet kommer därför att dröja tills vi har testat och säkerställt att allt blir rätt.

Vi återkommer med mer information så fort tidplanen klarnat.