Hoppfullt projekt ett snabbspår till arbete inom vården

Publicerad: 12 december, 2018 kl 06:25

Fyra kvinnor utomhus.

Marie Bengtsson, Anna Gehlin, Margita Carlsson Beganovic och Ulrica Abrahamsson hoppas på att Arbetshoppet ska leda till många nya kollegor på Motala kommuns äldreboenden. Fotograf: Jessica Henulin

Månadens goda exempel december 2018

I projektet Arbetshoppet får arbetslösa prova på att jobba inom vården innan de bestämmer sig för att satsa på yrket.

– Vi öppnar upp vår verksamhet för att visa vad jobbet handlar om. Tanken är att det ska leda till att fler börjar som timvikarie, eller går vidare till en utbildning, säger projektledare Ulrica Abrahamsson.

Behovet av ny arbetskraft inom vård och omsorg är skriande. Samtidigt står en stor grupp långt ifrån arbetsmarknaden, varav en hög andel nyanlända. I projektet Arbetshoppet får arbetslösa stöd att komma in vård- och omsorgsbranschen genom utbildade handledare. De får prova på att jobba som undersköterska, och kan efter det ta ställning till om yrket är något de vill utbilda sig till.

Kontakt med en case manager

– Deltagarna väljs ut av Arbetsförmedlingen utifrån att de på något sätt visat intresse för att jobba inom vården. De ska också kunna språket tillräckligt bra för att fungera på arbetsplatsen. Vi erbjuder dem sedan praktik i sex månader på ett äldreboende där de får jobba sida vid sida med en undersköterska som är deras handledare, berättar Ulrica Abrahamsson, verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen och projektledare för Arbetshoppet i västra Östergötland.

Under praktiktiden har deltagarna kontakt med en så kallad case manager som är en länk mellan Arbetsförmedlingen och arbetsplatsen och ett stöd både för deltagaren och handledaren.

Intresset för att utbilda sig till handledare har varit stort. Tre undersköterskor som blivit handledare är Marie Bengtsson, Anna Gehlin och Margita Carlsson Beganovic.

– Det som är bra när man ska lära ut till andra är att man får reflektera själv om varför man gör en viss uppgift, eller gör på ett visst sätt, säger Margita Carlsson Beganovic.

Många blir vikarier

De tror att deltagarna i Arbetshoppet får en bra introduktion till undersköterskeyrket genom att de tidigt får se exakt vilka arbetsuppgifter som ingår.

Ulrica Abrahamsson berättar att Arbetshoppet hittills har varit framgångsrikt. Den gångna sommaren var det många av deltagarna som kunde komma in som vikarier på kommunens äldreboenden.


Fakta om Arbetshoppet

Arbetshoppet är ett projekt som drivs samarbete med Arbetsförmedlingen, Region Östergötland, Forsknings- och utvecklingscentrum, fackförbundet kommunal och sex andra kommuner i Östergötland.

Det finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Det har pågått sedan 2016 och avslutas våren 2019. Då ska 200 personer ha deltagit i hela Östergötland, hälften kvinnor och hälften män.


Månadens goda exempel är till för att sprida idéer som har bidragit med smarta lösningar inom Motala kommuns verksamhet. Det kan till exempel handla om effektivare arbetssätt, nya samarbeten och utvecklade tjänster med stöd av ny teknik. Dela med dig av genomförda idéer! De kan komma till användning och inspirera fler.