Högt betyg till grundskolans första mässa

Publicerad: 27 november, 2019 kl 16:14

två kvinnor står bakom en utställningsdisk

Carina Lund och Sanna Asknert har arbetat intensivt för att få till en så bra kompetensmässa som möjligt. Det hårda arbetet gav resultat, med många nöjda mässbesökare.

Stolthet och kollegialt lärande. Det är några av vinsterna med grundskolans stora kompetensmässa, som arrangerats för första gången. Omkring 750 medarbetar i Motala kommuns skolor fick ta del av utställare, workshoppar och föreläsningar.
– En fantastiskt bra dag, säger förvaltningschef PA Sterner.

mässlokal med utställare och besökare
Besökarna på grundskolans kompetensmässa kunde ta del av en lång rad utställare, workshoppar och föreläsningar.

Det finns väldigt mycket kompetens inom Motala kommuns grundskolor. Frågan är hur vi delar med oss av vår kunskap och våra erfarenheter. Förskolan arrangerar sedan två år en årlig mässa för att sprida de goda idéerna.

Nu har grundskolan valt att göra något liknande. Sanna Asknert och Carina Lund i Resursteam IN tog initiativet till kompetensmässan med huvudbudskapet Inkludering för ökad måluppfyllelse. De fick gehör för sin idé och de har varit ansvariga för all planering.

Omfattande program

Under onsdagens studiedag, den 27 november, har personal i skolan kunnat ta del av en mängd utställare, workshoppar och föreläsningar. Det har varit såväl interna föreläsare som externa. Aktiviteterna har pågått hela dagen i Pingstkyrkan, Baptistkyrkan och Zederslundsskolan.

– Vi ser att pedagoger möts och det leder till samarbete mellan olika skolor. Det känns roligt och vi ska vara stolta över den kompetens vi har i skolan, säger Sanna Asknert.

Hennes kollega är inne på samma spår – vikten av att vi lyfter det positiva:

– Jag brukar kalla det att synvända, att vi vänder vår syn. Vi ska berätta vad vi gör som är bra, vad vi är stolta över och vi ska göra det på olika nivåer. Då hittar vi arbetsglädjen, säger Carina Lund.

Stärkt självförtroende

Bland de hundratals mässbesökarna finns bildningsförvaltningens chef PA Sterner och bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson (M).

– Det blir en samlingspunkt för alla som jobbar i skolan och kompetensutvecklande för olika grupper. Det är också bra för självförtroendet, att visa upp att vi har något gemensamt att vara stolta över, säger PA Sterner.

– Det är ett roligt och modernt koncept där skolans personal får chansen att ta del av kompetensutvecklande information och föreläsningar. Det är kul att skolorna vill visa upp sina olika kunskaper, säger Mark Henriksson.

– Det är ett sätt att ta tillvara den interna kompetensen, tillägger PA Sterner.

Båda riktar ett stort tack till Resursteam IN som sett till att mässan kommit till stånd.

Nöjda besökare

Utbildningsdagen innehöll, som sagt, många programpunkter. Vissa var öppna, andra hade intresserade fått anmäla sitt deltagande till. Det breda utbudet har innehållit allt från genus, hederskultur, mångkultur, inlärningsstrategier och mycket, mycket mer.

– En mycket bra dag. Att vi fått möjlighet att välja föreläsningar utifrån intresse är också väldigt bra, säger Karin Alestig Hoppe, lärare på Nykyrka skola.

– Jag tror att det är väldigt värdefullt att få se vad andra skolor gör och ta del av andras kunskaper, säger Helena Mellberg, rektor på Mariebergsskolan.


Texten Resultatmål 10: En skola att lita på, mot röd bakgrund, samt en ikon av en människa som läser en bok.
Nyheten är kopplad till resultatmål 10 – En skola att lita på. Varje barn ska uppleva att det ges utrymme att uppnå sin fulla potential. Psykiska eller fysiska svårigheter ska inte stå i vägen för utveckling. Elever och föräldrar ska informeras om det fria skolvalet.