Hela världen i Nykyrka skola

Publicerad: 23 februari, 2018 kl 13:50

grupp i klassrum

Max Levin Zetterholm, Arvid Edström, Elin Elmwall, Karin Alestig Hoppe, Eleonora Segaria och Helena Melleberg ser alla fördelarna med Nykyrka skolas internationella arbete. Fotograf: Sussie Slotter

Månadens goda exempel februari 2018

Bättre språkkunskaper. Större sociala förmågor. Bredare kompetens. Attraktiv arbetsplats.
Nykyrka skolas internationella arbete ger resultat.
– Jag har lärt mig mycket mer engelska, säger eleven Elin Elmwall.

Sedan några år pågår ett internationellt arbete på Nykyrka skola. I höstas fattade dessutom bildningsnämnden beslut om att skolan ska ha en uttalad internationell profil.

Syftet med den internationella profilen är bland annat att förbättra elevernas måluppfyllelse och att bli än en mer attraktiv arbetsplats för såväl personal som elever.

– Ett av läroplanens mål är internationell samverkan och globalisering. Det gör att vi lätt kan koppla det här arbetet till våra styrdokument, betonar läraren Karin Alestig Hoppe.

Internationellt nätverk

Listan över aktiviteter i det internationella arbetet kan göras lång.

Förutom besök från bland annat Japan har skolan hittills haft två lärarstudenter, från Belgien respektive USA. Just nu arbetar lärarpraktikanten Eleonora Segaria från Italien på skolan.

För att kunna genomföra den här typen av utbyten samverkar Nykyrka med olika internationella universitet.

Några av skolans lärare har också varit iväg på så kallade jobbskuggningar i Italien och Storbritannien.

– Vi har skapat ett nätverk där vi kan inspireras av pedagogiska metoder från andra länder, säger rektor Helena Mellberg.

Arbetet har redan gett tydlig nytta på skolan. Här finns till exempel en social aspekt.

– Vi vidgar vyerna. Eleverna får vara delaktiga i att ta hand om våra internationella studenter och gäster, säger Helena Mellberg.

En uppenbar vinst med internationaliseringen är förbättrade språkkunskaper. Eleverna Max Levin Zetterholm, Elin Elmwall och Arvid Edström intygar att de redan lärt sig mycket. Bland annat brevväxlar de med elever i Italien.

– Det är kul att vi lär oss så mycket engelska. Nu har vi lärt oss lite italienska också.

– Och vi lär oss om andra kulturer.

Lärarpraktikanten Eleonora Segaria tycker att hennes tid i Nykyrka är ett bra utbyte, ett givande och ett tagande.

Attraktiv arbetsplats

En viktig del av satsningen är förstås att öka skolans attraktivitet för medarbetare och elever

– Det är roligt för personalen att göra det här tillsammans – utanför komfortzonen, säger Helena Mellberg.

– Det har blivit en naturlig del av skolans vardag, menar Karin Alestig Hoppe.

Nu arbetar de med att sprida information om profilen genom att berätta om den på olika nätverksträffar, i kommunfullmäktige och i media.


Varje dag hittar vi lösningar som fungerar och låter dem bli en del av våra rutiner.
Månadens goda exempel är till för att lyfta dessa idéer så att de kommer till användning för oss alla.
Motala kommun står nu i startgroparna att systematisera våra innovationer.
Dela med dig av dina idéer och förbättringsförslag!